Home About Browse Search
Svenska


Axelsson, Lina and Gillsjö, Olle, 2019. Utveckla outnyttjade offentliga ytor : gestaltning av utveckling på en outnyttjad offentlig plats i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Att skapa bra offentliga ytor med förutsättningar som gör att människor vill använda dem är kärnan inom landskapsarkitektur. Project for public space är en organisation vars målsättning är att hjälpa landskapsarkitekter och stadsplanerare att skapa bra platser. Detta arbete behandlar Project for public spaces begrepp placemaking och hur vi har tagit inspiration från det när vi har tagit fram en gestaltningsprincip för hur man utvecklar outnyttjade offentliga platser. Arbetet syftar till att undersöka vad som utvecklar och ökar användningen på outnyttjade offentliga ytor och hur det kan konkretiseras på en plats i Uppsala. Vetenskaplig teori har använts för att bekräfta Project for public spaces definition av vad en bra plats är. Vidare har en gestaltningsprincip tagits fram utifrån slutsatser dragna från vetenskapliga artiklar. Gestaltningsprincipen är tänkt att användas i framtida arbeten och innehåller exempel på konkreta element som skapar bra platser. Gestaltningsprincipen har visualiserats i en gestaltning av Påvel snickares gränd som är en plats med potential att användas av människor. Gestaltningen har gjorts för att undersöka hur man skulle kunna utveckla outnyttjade platser i Uppsala.

,

To create good places with prerequisites that make people wanting to us them is the core of landscape architecture. Project for public space is organization whose goal is to help landscape architects and city planners to create good places. This thesis deals with Project for public spaces expression placemaking and how we have taken inspiration from it when we created a design principle to improve unused places. The aim of the thesis is to investigate what develops and increases the use of public space and how it can be realized in a unused place in Uppsala. Scientific articles has been used to validate Project for public spaces definition of what a god place is. A design principle based on conclusions drawn from the scientific articles has been produced. The design is intended to be used in future designs of places and contains examples on concrete factors that can be used to create god places. The design principle has been visualized in a design of Påvel snickares gränd, which is a place with potential for use by people. The conformation has been made to investigate how unused places can be improved in Uppsala.

Main title:Utveckla outnyttjade offentliga ytor
Subtitle:gestaltning av utveckling på en outnyttjad offentlig plats i Uppsala
Authors:Axelsson, Lina and Gillsjö, Olle
Supervisor:Vicenzotti, Vera
Examiner:Eriksson, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Placemaking, Project for public space, Uppsala, outnyttjade platser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11014
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11014
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:10 Oct 2019 10:38
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:06

Repository Staff Only: item control page