Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Linda and Persson, Karin, 2019. Vanliga tandproblem hos den brakycefala hunden : En enkätundersökning om hundägares kännedom. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Tandproblem är vanligt förekommande bland hundar och brakycefala hundraser har en högre risk att drabbas av parodontala sjukdomar, persisterande mjölktänder, icke-erupterade tänder och tandcystor på grund av sin korta och breda skallform. Tänderna hos brakycefala hundar är tätt placerade och tvingas ofta rotera för att få plats, vilket föranleder att foderrester lätt fastnar mellan tänderna. Tänderna kan även få svårt att eruptera i munhålan på ett korrekt vis. Parodontala sjukdomar som gingivit och parodontit anses vara de tandproblem som brakycefala hundar är mest predisponerad för.

Syftet med detta kandidatarbete är att med en enkät undersöka vilken kännedom ägare till brakycefala hundar har om vanliga tandproblem samt om de vidtar några profylaktiska åtgärder för sin hunds tandhälsa. Arbetet vill utröna om djurhälsopersonalen behöver ge mer information om vanliga tandproblem och profylaktisk tandvård till hundägare till brakycefala hundar, då de hundarna i högre grad riskerar att drabbas av tandproblem som parodontala sjukdomar. Litteraturöversikten ger en fördjupad bakgrund om brakycefala hundars vanligaste tandproblem samt hur profylaktisk tandvård kan användas för att undvika parodontala sjukdomar.

Resultatet baseras på 263 slutförda enkäter. Drygt hälften av respondenterna känner inte till om några av de presenterade tandproblemen i enkäten är vanligare bland brakycefala hundar. En hög andel av respondenterna vidtar någon form av profylaktisk tandåtgärd för sin hund, de flesta av dessa utför en passiv tandåtgärd. Få hundägare i enkäten borstar sin hunds tänder tillräckligt ofta för att det ska motverka uppbyggnaden av plack och tandsten. Av de respondenter som mottagit information om vanliga tandproblem och profylaktisk tandvård har de flesta fått den från djurhälsopersonal.

Resultatet tyder på att djurhälsopersonalen kan bli bättre på att informera hundägare om vanliga tandproblem hos brakycefala hundar och framförallt hur de bör utföra den profylaktiska hemtandvården för att förhindra uppbyggnad av plack och tandsten och på så vis förebygga uppkomst av parodontala sjukdomar.

,

Dental problems are common among dogs and brachycephalic dogs have an additional increased risk of suffering from periodontal diseases, persistent deciduous teeth, non-erupted teeth and dental cysts due to their short and broad skull shape. The teeth of brachycephalic dogs are overcrowded and often rotated. This causes feed residues to stick more easily between the teeth. Teeth can also find it difficult to erupt normally. Periodontal diseases such as gingivitis and periodontitis are considered to be the most common dental problems in brachycephalic dogs.

The purpose of this bachelor thesis is to investigate, with a questionnaire, what knowledge dog owners of brachycephalic dogs have about the dog's most common dental problems and whether they take any prophylactic measures for their dog's dental health. The thesis aim to determine whether the animal health personnel need to provide more information about common dental problems and prophylactic dental care to the owners of brachycephalic dogs, as they are more likely to be affected by dental problems such as periodontal diseases. The literature review provide an in-depth background to the most common dental problems of brachycephalic dogs and how prophylactic dental care can be used to avoid periodontal diseases.

The result is based on 263 completed questionnaires. Just over half of the respondents do not know if any of the presented dental problems in the questionnaire are more common among brachycephalic dogs. A high proportion of the respondents perform some form of oral hygiene regimens on their dog, most of them performing a passive oral home-care routine such as giving a dental chew. Few dog owners brush their dog's teeth often enough for it to have an adequate effect on the build-up of plaque and tartar. Most of the respondents who received information on common dental problems and prophylactic dental care received it from animal health personnel.

The result suggests that the animal health staff can be better at informing dog owners about common dental problems in brachycephal dogs and, above all, how they should perform the prophylactic dental home-care to prevent the build-up of plaque and tartar and thus prevent the occurrence of periodontal diseases.

Main title:Vanliga tandproblem hos den brakycefala hunden
Subtitle:En enkätundersökning om hundägares kännedom
Authors:Andersson, Linda and Persson, Karin
Supervisor:Pedersen, Anja
Examiner:Johansson, Todd
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:brakycefal, hund, tandproblem, djuromvårdnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10579
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10579
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2019 11:55
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics