Home About Browse Search
Svenska


Johansson, André, 2019. Analysis of the distribution of plant nutrients in a biogas production system : a look at VH Biogas, co-digesting manure from several farms. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

This study examined nutrient flows in a system where 20 farms deliver manure to a biogas plant for digestion, and then receive digestate back. Some other substrates were also anaerobically digested at the plant e.g. slaughter residues. The farms had different types of production: Organic and conventional dairy and conventional pig. The aim was to analyse the re-distribution of plant nutrients this creates. Biogas pro-duction is of interest since it has the potential to reduce the use of fossil fuels and potentially also greenhouse gas emission. The use of digestate as fertilizer has the potential for a more even distribution of plant nutrients across the landscape.

Data was taken from the biogas production plant and then analysed and organized to be able to see what the different types of farms contributed with in terms of plant nutrients. The results showed that there is a redistribution of plant nutrients between the farms and one type of farm can lose or gain nutrients compared to the other types of farms. The “winner” of the different types of farms seemed to be the organic dairy farms as they gained mineral nitrogen, whereas the others lost mineral N. The organic dairy farms lost phosphorous and potassium however, so it is dependent on each in-dividual farm what plant nutrient is valued the most. Conventional pig farms gained K whereas the dairy farms lost K. All types of farms lost P which was probably due to the solid fraction of the digestate being separated and not included in the digestate going back to the farms. The study also showed that the substrates other than manure had an influence on the plant nutrient content of the digestate. Slaughter residues stood for a lot of the total ingoing organic nitrogen to the biogas plant.

,

Denna uppsats undersökte flödet av växtnäring i ett biogasproduktionssystem där 20 gårdar
levererar gödsel för rötning och tar tillbaka rötrest. En del andra substrat användes också i
rötningen, exempelvis slaktrester. Gårdarna hade olika produktionsinriktningar: Ekologisk
och konventionell mjölkproduktion samt konventionell svinuppfödning. Målet med
uppsatsen var att analysera omfördelningen av växtnäring som skapas mellan gårdarna i
detta system. Biogasproduktion är av intresse på grund av dess möjlighet att minska
användandet av fossila bränslen och potentiellt även utsläpp av växthusgaser. Att använda
rötrest som gödselmedel skapar förutsättningar för en jämnare fördelning av växtnäring i
landskapet.

Data som togs från biogasanläggningen analyserades och organiserades för att skapa en
bild av vad de olika produktionsinriktningarna bidrog med till systemet, i form av
växtnäring. Resultatet visade att växtnäring omfördelas mellan gårdarna och att en typ av
gård kan förlora eller tjäna växtnäring jämfört med en annan typ av gård. ”Vinnaren” bland
de olika produktionsinriktningarna verkade vara de ekologiska mjölkgårdarna eftersom de
tjänade mineralkväve medan de andra typerna förlorade mineralkväve. Gårdarna med
ekologisk mjölkproduktion förlorade dock fosfor och kalium, och vilken typ av gård som
kan anses tjäna på systemet var därmed subjektivt. De konventionella grisgårdarna tjänade
kalium medan både ekologiska och konventionella mjölkgårdar förlorade kalium. Alla typer
av gårdar förlorade fosfor vilket troligtvis berodde på att den fasta fraktionen i rötresten
separerades och var inte inkluderad i den rötrest som transporterades tillbaka till gårdarna.
Dessutom såldes en del rötrest till växtodlingsgårdar. Studien visade också att substraten
utöver gödseln påverkade växtnäringsinnehållet i rötresten. Slaktrester stod för en stor del
av den totala mängden organiskt kväve som inkom till biogasanläggningen.

Main title:Analysis of the distribution of plant nutrients in a biogas production system
Subtitle:a look at VH Biogas, co-digesting manure from several farms
Authors:Johansson, André
Supervisor:Aronsson, Helena and Salomon, Eva
Examiner:Kirchmann, Holger
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2019:01
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:biogas, digestate, manure, nutrients
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10182
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10182
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Processing of agricultural wastes
Language:English
Deposited On:29 Jan 2019 09:50
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics