Home About Browse Search
Svenska


Berger, Louise, 2019. Marknadsorientering hos lantbruksföretagare : en enkätstudie om konsument och konkurrenskraft. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
704kB

Abstract

Svenskt lantbruk utgörs av kunniga producenter av jordbruksprodukter, men för att kunna vara lika konkurrenskraftiga som sina kollegor i Europa är det viktigt att inte endast tänka på produktionsfaktorer, utan även ha ett marknadsorienterat synsätt. Detta innebär att det även är viktigt att ha en bred kompetens inom området marknadsorientering, marknadsföring och exponering mot slutkonsument (privatpersoner).
Marknadsorientering kännetecknas av tre kärnprocesser; a) generering, b) spridning och c) respons på marknaden och utgör därmed tre viktiga arbetsområden för företaget att arbeta med. Generering utgör företagets produkt eller tjänst, det som företaget framställer. Spridning är den typ av metod som företaget använder för att få ut sin produkt/tjänst på marknaden. Respons på marknaden är det mottagande som produkten/tjänsten får på marknaden, såväl positivt som negativt. Marknadsorientering är starkt knutet till att se efter olika behov som konsumenter efterfrågar.
Denna undersökning baseras på en kvantitativ enkätstudie och resultatet redovisas statistiskt. Enkätens frågor kring marknadsorientering är inspirerade av en artikel av Narver, Slater & Maclachlan (2004). Frågorna är översatta och delvis modifierade för att passa till studiens kontext. Resultatet visade att majoriteten av respondenterna i undersökningen svarar på ett sätt som motsvarar ett marknadsorienterat synsätt. Dock ska uppmärksammas, att det inte går att dra några generella slutsatser på resultatet då det var en låg svarsfrekvens på enkäten.

,

Swedish farmers are skilled producers of agricultural products but in order to be as competitive as their counterparts in Europe, they need to have a broader competence in the area of market orientation. Market orientation is an important skill for business leaders to learn and use in their operations. Swedish farmers need to be more competitive in today´s consumer society and also know how to expose their products to the market.
Market orientation is viewed as having three core processes; generation, dissemination and market response. These core processes are the key areas of a company´s organization to work with. Generation represents the product or service that the company is making. Spread is what kind of method the company uses to get its product/service on the market. The markets response is what kind of receiving the product/service get on the market, if it is positive or negative.
This study is based on a survey, in which Swedish farmers have answered questions regarding market orientation. The survey´s questions regarding market orientation are inspired by a study by Narver, Slater & Maclachlan (2004).
The results of the study illustrate that the majority of respondents consider themselves to be market-oriented. However, it should be noted that it is not possible to draw any general conclusions on the result due to a relatively low response rate on the survey.
The development of Swedish farming and farmers operating in it is always relevant and it will be exciting to see future development of the sector.

Main title:Marknadsorientering hos lantbruksföretagare
Subtitle:en enkätstudie om konsument och konkurrenskraft
Authors:Berger, Louise
Supervisor:Spendrup, Sara
Examiner:Ekelund Axelson, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:Marknadsorientering, svenska lantbrukare, konkurrenskraft
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10768
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10768
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:18 Jul 2019 10:33
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics