Home About Browse Search
Svenska


Ankarcrona, Johanna, 2019. Urtica dioica, a weed with many possibilities. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
359kB

Abstract

The aim of this study was to investigate the nutritional value of Urtica dioica and suggest the application of U. dioica as part of a healthy diet. U. dioica, or commonly known as stinging nettle, is a perennial plant growing almost all over the world. It prefers moist soils with a high nitrogen content. When the plant comes in contact with the skin it releases small tubes which contain irritative substances which penetrates the skin giving a rash and a burning feeling. For cultivation it can be grown with low input and can give a relatively good yield for many years. It has been used for centuries as a food source and in folk medicine. In Sweden U. dioica is traditionally picked in spring and used to make “nettle soup”. U. dioica can be purchased dried as powder, in capsules or as tea for example. According to the EAT Lancet report, the consumption of meat products should be decreased whereas fruits and vegetables should be consumed in higher portions. With its highly nutritious content, U. dioica can be included in such a diet. It contains vitamins, minerals, essential fatty acids and has a relatively high protein content. Nine carotenoids have been detected in U. dioica. Pigment from U. dioica can be extracted and used for food coloring (E140). Nitrate has a tendency to accumulate in the plant and therefore it should not be picked on soils which have high nitrogen levels. Water extraction from U. dioica is a good source of antioxidants which are health promoting in different ways. The anti-oxidant properties of U. dioica are probably due to presence of phenolic compounds. U. dioica have antibacterial properties against certain bacteria such as Staphylococcus aureus. S. aureus bacterium have strains that are antibiotic resistant which particularly causes problems in hospitals. Therefore, it is important to develop alternatives to the traditional antibiotics. U. dioica even contains substances with anticarcinogenic properties. As used externally, it can be applied fresh to relieve joint pain. U. dioica as a part of the diet has therefore many advantages but more studies need to be done to confirm its properties and elucidate the mechanism responsible for them.

,

Syftet med den här rapporten var att undersöka hur man kan använda Urtica dioica och granska dess näringsinnehåll och visa på dess roll i en hälsosam kost. U. dioica, eller brännässla, är en perenn växt som finns mer eller mindre över hela världen. Den föredrar att växa i fuktiga jordar med mycket nitrat. När växten kommer i kontakt med huden släpper den små rörliknande strukturer som penetrerar huden och ger upphov till utslag och en brännande känsla. Den är enkel att kultivera och kan ge en relativt bra skörd i många år. Den har använts i århundraden till mat och inom folkmedicin. I Sverige plockar man traditionellt U. dioica på våren och gör nässelsoppa. Man kan köpa U. dioica som pulver, kapslar eller te till exempel. Enligt EAT Lancet rapporten behöver människor äta en diet som är mindre köttbaserad och mer växtbaserad. Med sitt höga näringsinnehåll kan U. dioica inkluderas i en mer växtbaserad diet. U. dioica innehåller vitaminer, mineralser, essentiella fettsyror och har ett relativt högt proteininnehåll. Nio karotenoider har detekterats i U. dioica. Pigment från U. dioica kan extraheras och användas som färgämne i mat (E140). Nitrat har en tendens att ackumuleras i växten och därför bör den inte plockas på nitratrika jordar. Vattenextraktion från U. dioica är en bra källa till antioxidanter som är hälsofrämjande på olika sätt. Antioxidantegenskaperna är troligen främst på grund av fenolföreningar. U. dioica kan verka antibakteriellt mot vissa bakterier såsom Staphylococcus aureus. Inom S. aureus släktet finns vissa antibiotikaresistenta stammar vilka speciellt kan ge problem på sjukhus. Därför är det viktigt att ta fram alternativ till traditionella antibiotika. U. dioica innehåller också substanser som hämmar cancer. Utvärtes kan U. dioica appliceras färska där en person har ledvärk vilket kan lindra smärtan. U. dioica som del av dieten har många fördelar men fler studier behövs för att bekräfta dess egenskaper och tydliggöra mekanismerna ansvariga för dem.

Main title:Urtica dioica, a weed with many possibilities
Authors:Ankarcrona, Johanna
Supervisor:Pickova, Jana
Examiner:Zamaratskaia, Galia
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2019:7
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY010 Agronomprogrammet - livsmedel, för antagna fr.o.m. 2016 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:Urtica dioica, quercetin, 5-O-caffeoylquinic acid, β-sitosterol, nitrate, phenolic compounds
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10776
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10776
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:English
Deposited On:22 Aug 2019 10:56
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics