Home About Browse Search
Svenska


Borg, Ida, 2019. Kejsarsnitt på nötkreatur och får i Sverige. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Vid dystoki är kejsarsnitt en behandlingsmetod som är användbar och i en del länder utförs ingreppet rutinmässigt. I ett examensarbete som publicerades 2010 av Jenny Eriksson studerades indikation, frekvens och utförande av kejsarsnitt på nötkreatur i Sverige år 2008. Denna information saknades när det gäller djurslaget får.

Syftet med denna studie var att undersöka omfattning, indikation och utförande av kejsarsnitt på får samt utföra en uppföljande studie på nötkreatur. Målet var även att undersöka efterfrågan samt synpunkter avseende ingreppet hos fårägare i Sverige.

Två enkäter med 18 respektive 14 frågor skickades ut via mejl till veterinärer verksamma med nöt-och fårpraktik samt till fårbesättningar anslutna till Gård & Djurhälsan. Enkäterna lades även ut i två grupper på Facebook. Antalet veterinärenkäter som besvarades var 254, vilket gav en svarsfrekvens på 37 %. Totalt besvarades 489 enkäter av fårägare. Det var många fårägare som valde att lämna kommentarer på frågorna, vilket kan tolkas som att ämnet engagerar fårägarna.

Resultaten från enkäterna visar att antalet kejsarsnitt som utförs i Sverige är fler än vad som rapporteras in till Statens Jordbruksverk (SJV). Enkäterna visar även att ett fåtal veterinärer utför större delen av ingreppen. Kejsarsnitt på får verkar inte vara en metod som används mycket i fält i Sverige då endast ett kejsarsnitt rapporterats in till SJV under det senaste året, och tio kejsarsnitt utfördes av veterinärer senaste 12 månaderna enligt enkäten. Den främsta anledningen till att fårägare inte vill ha ett kejsarsnitt utfört är kostnaden för ingreppet medan vanligaste orsaken till att veterinärer inte utför kejsarsnitt är otillräcklig kunskap eller erfarenhet.

Ett flertal kommentarer på båda enkäterna visar att veterinärer och fårägare lägger stor vikt på avelsåtgärder som att försöka avla på lätta förlossningar för att minimera risk för dystoki. Samtidigt kan kejsarsnitt ersätta långdragna förlossningar och därmed minskar djurens lidande.

,

In case of dystocia, caesarean section is a treatment that can be useful and in some countries, it is performed routinely in cattle. A master thesis published in 2010 by Jenny Eriksson examined indication, frequency and performance of caesarean section in cattle in Sweden year 2008. This information is not available in sheep in Sweden.

The aim of this study was to investigate the extent, indication, frequency and performance of caesarean section in sheep and do a follow-up study in cattle. The purpose was also to investigate the request for caesarean section by sheep farmers in Sweden.

Two questionnaires consisted of 18 and 14 questions respectively, were sent by email to veterinarians working with cattle and sheep in Sweden and to sheep farmers, members of Farm and Animal Health. The questionnaires were also shared in two groups on Facebook. Two hundred fifty-four questionnaires from veterinarians were answered, resulting in a response rate of 37%. A total of 489 sheep farmers responded to the questionnaires. There were several comments from the sheep farmers, which can be interpreted as an issue that concerns them.

The results in the surveys showed that the number of caesarean sections performed in Sweden was higher than reported to the Swedish Board of Agriculture (SJV). A few veterinarians perform the majority of the caesarean sections. Caesarean section in sheep seems rare in Sweden, only one was reported last year to SJV, and ten were performed by veterinarians during the last 12 months according to our survey. The main reason why sheep farmers do not want a caesarean section is the cost of the surgery while the most common reason among veterinarians not to perform a caesarean section were insufficient surgical skills or experience.

Comments in both surveys shows that veterinarians and sheep farmers are aware of breeding goals such as breeding for easy deliveries to minimize the risk of dystocia. However, a caesarean section can replace long-term delivery, which reduces animal suffering.

Main title:Kejsarsnitt på nötkreatur och får i Sverige
Authors:Borg, Ida
Supervisor:Bergqvist, Ann-Sofi
Examiner:Magnusson, Ulf
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Dystoki, Kejsarsnitt, Nötkreatur, Ko, Tacka
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10597
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10597
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2019 06:25
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics