Home About Browse Search
Svenska


Nordström Nilsson, Kajsa, 2019. Ostronskivling + kaffesump = SANT? : om kaffesumpens lämplighet som odlingssubstrat till Pleurotus ostreatus. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
993kB

Abstract

Under 2000-talet har den globala världskonsumtionen av svamp ökat med drygt 300% per capita. Matsvamparnas näringsvärde är jämförbart med animaliska produkter och blir i och med det ett intressant substitut till kött. Med en ökad efterfrågan ökar också produktionen. Största delen av det substrat som används för svampodling i Sverige är importerat och leder till onödiga koldioxidutsläpp. För att öka hållbarheten för svensk svampodling är det därför av intresse att undersöka den svenska marknaden för möjliga odlingssubstrat. Som det andra mest kaffedrickande landet i världen genererar vi stora mängder restavfall i form av kaffesump varje dag. Av kaffebönan är det mindre än 10% som hamnar i kaffekoppen, resten blir till problematiska restprodukter. Därför är syftet med den här studie att undersöka kaffesumpens lämplighet som odlingssubstrat till svampodling. Ostronskivling har valts ut på grund av sina tacksamma egenskaper som snabbväxande generalist som har möjlighet att växa på diverse olika organiska material. Studien består dels av en praktisk undersökning vars syfte är att mäta myceltillväxt och fruktkroppsbildning i olika koncentrationer av kaffesump och dels av en litteraturstudie som behandlar svampens upptag av skadliga organiska ämnen från kaffesumpen. Studiens resultat visar att P. ostreatus har förmågan att producera ostronskivling i substrat med olika inblandningsgrader av kaffesump, även i ren form. Resultaten indikerar dock att kaffe har en tillväxthämmande effekt på svampkroppsbildning. Behandlade forskningsrapporter konstaterar att ostronskivling absorberar både tanniner och koffein från kaffesubstraten, men det är endast halter av koffein som återfinns i de producerade fruktkropparna. Mängden uppmätt koffein i den odlade svampen svampen är 80mg per 100g torkad svamp, vilket är jämförbart med en stor kopp kaffe. Slutsatsen om kaffesumpens lämplighet som svampsubstrat är utifrån den här studien att det krävs vidare arbete med utveckling av svampsubstraten tillsammans med olika stammar av Pleurotus för att uppnå en lyckad och lönsam skörd i kaffesump. Med tanke på kaffesump som tillgänglig, innehållsrik och svensk restprodukt är det av intresse att undersöka dess potential som svampsubstrat vidare.

,

During the 21st century the consumption of edible mushrooms has increased with over 300% per capita. The nutritional value of mushrooms can be compared to those of animal origin which makes it interesting as a substitute to meat. With increasing demand, there will be need of increasing supply. Most of the substrate used for cultivation of edible mushrooms in Sweden are being imported from parts of Europe, leaving big amounts of carbon dioxide on the way. To increase the sustainability of Swedish mushroom cultivation we need to find an internal material for this use. As the most coffee drinking country in the world next to Finland Sweden generates big amounts of used coffee ground every day. Considering only 9,5% of the coffee bean ends up in the coffee cup and the remaining 90,5% of the coffee ground ends up as a problematic waste product there is high interest in finding a useful usage for this waste. That’s why this study was carried out to evaluate the feasibility and suitability of using used coffee grounds for cultivation of edible mushrooms. Oyster mushroom were chosen due to its qualities as fast-growing generalist. The aim of this study is to evaluate both the growth of mycelia and fructification in different blends of used coffee grounds, but also to investigate the content of tannins and caffeine in the produced mushrooms. This study showed successful cultivation of oyster mushroom in coffee residues but the results indicated an inhibitory effect of used coffee ground on the growth of mycelia. Concerning contents of caffeine and tannins in the produced mushrooms the reports detected no signs of tannins but an amount of 80mg caffeine per 100g of dried mushrooms. This amount of caffeine is comparable to a big cup of coffee. The results of this study imply more investigation of different blends and strains to achieve a profitable yield in cultivation in used coffee ground. Due to the accessibility and rich content of this Swedish waste product it’s interesting to keep investigating it’s potential as substrate for mushroom cultivation.

Main title:Ostronskivling + kaffesump = SANT?
Subtitle:om kaffesumpens lämplighet som odlingssubstrat till Pleurotus ostreatus
Authors:Nordström Nilsson, Kajsa
Supervisor:Hultberg, Malin
Examiner:Karlen, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:kaffeindustrin, solid state fermentation, biologisk effektivitet, tanniner, koffein, matsvamp, svampodlingssubstrat, cirkulära system
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10432
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10432
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:13 May 2019 12:48
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics