Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Emma, 2019. Hur antibiotikaanvändningen i animalieproduktionen kan leda till resistenta bakterier på kött. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
183kB

Abstract

Antibiotikaresistensen ökar globalt och är ett stort samhällsproblem redan idag. Animalieproduktionen använder en stor del av världens antibiotika och bidrar på så sätt till en ökad re-sistensutveckling. Det är stor skillnad på mängden antibiotika som används och hur den an-vänds till animalieproduktionen mellan länder både globalt och inom Europa. Likaså är det en markant skillnad i prevalensen av resistenta bakterier mellan länder, där viss del kan förklaras av mängden antibiotika som konsumeras i landet. I denna studie har hög antibiotikaanvändning setts leda till mer antibiotikaresistens. Kycklingkött hade högre andel resistenta bakterier än fläsk- och nötkött. svenskt fläsk- och nötkött sågs även ha en lägre andel resistenta bakterier än länder med högre antibiotikaanvändning. Antibiotikaresistens är dock ett komplext ämne där flera faktorer spelar in och resistens kan förvärvas även om antibiotikaanvändningen är låg i landet, genom till exempel import och resande till andra länder. I den här studien kartläggs antibiotikaanvändningen och resistensläget i ett urval av länder för att hitta samband och spridningsvägar.

,

The antibiotic resistance is increasing globally and is a major societal problem today. Animal production uses a large proportion of the world's antibiotics and thus contributes to the devel-opment of resistance. There is a big difference between the amount of antibiotics used and how it is used for animal production between countries both globally but also within Europe. Like-wise, there is a marked difference in the prevalence of resistant bacteria between countries, where some can be explained by the amount of antibiotics consumed in the country. High anti-biotic use has been seen to lead to more antibiotic resistance in this study. However, antibiotic resistance is a complex subject where several factors play a role and resistance can be acquired even if the use of antibiotics is low in the country, for example through imports and travel to other countries. In this study, the use of antibiotics and the state of resistance in a selection of countries are mapped to find connections and pathways.

Main title:Hur antibiotikaanvändningen i animalieproduktionen kan leda till resistenta bakterier på kött
Authors:Nilsson, Emma
Supervisor:Pelve, Erik
Examiner:Boqvist, Sofia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:antibiotika, resistens, animalieproduktion, kött
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10609
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10609
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2019 10:49
Metadata Last Modified:03 Jul 2019 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics