Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Madelene and Ståhlberg, Rebecca, 2019. Preoperativ fasta hos hund med avsikt att minimera risken för gastroesofageal reflux : en enkätstudie om rutiner på svenska djursjukhus. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Preoperativ fasta anses vara en del av patientsäkerheten. Den huvudsakliga anledningen till preoperativ fasta är att minska volymen av magsäcksinnehållet och dess surhetsgrad och därmed reducera risken för gastroesofageal reflux (GER) samt aspiration av magsäcksinnehåll. Aspiration till lungorna är alltid en allvarlig komplikation och kan i värsta fall leda till andnöd och död. Rekommendationerna för hur länge hundar ska fasta preoperativt varierar idag avsevärt. Att finna bevis för den optimala durationen av preoperativ fasta är däremot svårt, då resultaten från de vetenskapliga studier som finns skiljer sig åt på flera punkter med olika potentiellt fördelaktiga slutsatser.

Syftet med detta examensarbete i djuromvårdnad var att undersöka hur länge friska hundar enligt litteraturen bör fasta inför elektiva ingrepp för att minimera risken för den anestesirelaterade komplikationen GER. Arbetet syftade även till att undersöka hur riktlinjerna kring preoperativ fasta ser ut på dagens djursjukhus via en enkät. En litteraturstudie gjordes där vetenskapliga artiklar samt facklitteratur söktes inom ämnet och en enkätundersökning utfördes där enkäten skickades ut till 25 djursjukhus runt om i Sverige.

Enkätstudien visade att rekommendationerna kring preoperativ fasta på svenska djursjukhus såg väldigt olika ut. Det rekommenderades en fasta på allt mellan 4 och 14 timmar från fast föda. Det var dessutom vanligt att olika rekommendationer gavs ut från ett och samma djursjukhus trots att det uppgetts att djursjukhuset i fråga hade bestämda riktlinjer inom ämnet. Även i litteraturen kring ämnet var åsikterna mycket skilda angående hur länge hundar bör avstå från fast föda respektive vätska preoperativt för att minimera risken för anestesirelaterad GER. Detta trots att syftet med fastan överensstämde. I flera studier påvisas det att en långvarig fasta ökar förekomsten av GER då aciditeten av magsäcksinnehållet också har visats påverka. Att en längre tids fasta är associerat med en högre surhetsgrad av magsäcksinnehållet har majoriteten av undersökta studier fastställt. På grund av dessa faktorer bör en längre tids fasta ses som mindre fördelaktigt än en kortare period av fasta. Detta i kombination med de varierande resultaten från enkätstudien och faktumet att den preoperativa fastan anses vara en del av patientsäkerheten, motiverar att optimala riktlinjer bör arbetas fram.

,

Preoperative fasting is considered to be a part of patient safety. The main reason for preoperative fasting is to reduce the volume and acidity of stomach contents, thereby reducing the risk of gastroesophageal reflux (GER) and aspiration of stomach contents. Pulmonary aspiration is always a serious complication, which in worst cases can lead to respiratory distress and death. Today’s recommendations for preoperative fasting varies considerably. Finding evidence for the optimal duration of preoperative fasting is difficult since the results of the scientific studies that exist differ in many aspects with several potentially beneficial conclusions.

The purpose of this bachelor thesis in veterinary nursing is to examine the optimal duration of preoperative fasting before elective surgery in healthy dogs to minimize the risk of anesthesia-related complications in terms of GER. A literature study in which scientific articles and literature within the subject were reviewed. The thesis also aims to investigate how preoperative fasting guidelines appear in today’s animal hospitals and a survey was conducted where a questionnaire was sent to 25 animal hospitals around Sweden.

The survey showed that the recommendations for preoperative fasting in Swedish animal hospitals differ greatly. It was recommended a duration of food withholding for anything between 4 and 14 hours. It was also common that different recommendations for preoperative fasting within one animal hospital were instructed despite the fact that the animal hospital had agreed on guidelines for preoperative fasting. Even in the literature the opinions of the subject differed widely concerning how long dogs should be refrained from solid food and liquids preoperatively to minimize the risk of anesthesia-related complications of GER. This despite the fact that the purpose of fasting was consistent. In several studies, it has been shown that a prolonged fast increase the incidence of GER, and the acidity of gastric contents has also been shown to be a factor affecting the presence of GER. The fact that a prolonged fast is associated with a higher acidity of gastric contents is something that the majority of the studies investigated in this thesis agreed on. Due to these factors, a prolonged period of food withholding should be considered less beneficial than a shorter one. As the results of the survey showed great variation in preoperative fasting time, and as preoperative fasting is considered a part of patient safety, it motivates that optimal guidelines should be developed.

Main title:Preoperativ fasta hos hund med avsikt att minimera risken för gastroesofageal reflux
Subtitle:en enkätstudie om rutiner på svenska djursjukhus
Authors:Karlsson, Madelene and Ståhlberg, Rebecca
Supervisor:Löfqvist, Ninnie
Examiner:Söder, Josefin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:fasta, hundar, gastroesofageal reflux, preoperativ, djuromvårdnad, riktlinjer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10568
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10568
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2019 13:24
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics