Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Lisa and Scharp, Märta, 2019. Växters luftrenande förmåga : att gestalta ett bostadskvarter som minskar luftföroreningar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Urbaniseringen ökar globalt och en av de allvarligaste konsekvenserna är försämring av luftkvaliteten. Förorenad luft har en bevisad koppling till många allvarliga hälsoproblem och orsakar var nionde död. Mycket forskning tyder dock på att växter kan vara en del av lösningen. Dock saknas det fortfarande studier kring hur denna kunskap kan appliceras i praktiken. Syftet med denna uppsats är att via en litteraturöversikt undersöka om ett bostadskvarter kan gestaltas för att bidra med en positiv inverkan på luftföroreningar utan att dess funktioner försummas. Resultaten visar att det även på en liten yta med hjälp av rätt växtarter är möjligt att ha en betydande effekt på omgivande luftföroreningar. Dessutom visar resultatet att detta är genomförbart inom ramarna av ett bostadskvarter utan att försumma några funktioner. Vidare visar resultaten att det finns vissa generella principer/riktlinjer om hur växter kan väljas som går att applicera vid liknande projekt. Principerna rekommenderar bland annat användandet av barrväxter framför lövväxter, och användandet av växter med behåring på blad, klibbiga blad, komplex och grov bladstruktur eller stor bladvolym eftersom dessa egenskaper ökar växternas förmåga att ansamla föroreningspartiklar. Utöver detta visar forskning att placering av vegetationen också påverkar luftreningseffektiviteten och att för tät vegetation kan komma att ha en negativ effekt på föroreningskoncentrationen. Här rekommenderar de framtagna principerna placering nära föroreningskällan utan att placeringen förhindrar luftflöden och användning av växter i olika höjdnivå för att fånga upp så mycket föroreningar som möjligt.

,

Urbanization is increasing globally and one of the most severe consequences is the deterioration of our air quality. Polluted air has a proved link to many serious health issues and is the cause of every ninth death. However, research is pointing towards urban plants and vegetation being part of the solution. Although there is still a lack of studies surrounding how to implement this knowledge in practice. The aim of this study is to investigate if, through a literature review and design, if it is possible to have a positive impact on ambient air pollution within the extents of a residential block without the block losing any of its necessary functions. Which functions that can be considered necessary can be subjective, but this study includes the majority of these functions. Further, the results show that there are some general principles/guidelines that can be applied in different projects when choosing plant species to use. The principles recommend primarily using conifers or plants with pubescent, waxy or rough leaves and a complex leaf structure or large leaf volume since these traits are linked to improved accumulation of pollutants. Beyond this research also suggests that placement also effects the pollution removal efficiency. Plantings that are too compact will hinder airflow and hence have a negative impact on air quality. To counteract this the principles suggest planting close to the pollution source without hindering airflow and using plants with differing heights to ensure maximum pollution removal.

Main title:Växters luftrenande förmåga
Subtitle:att gestalta ett bostadskvarter som minskar luftföroreningar
Authors:Johansson, Lisa and Scharp, Märta
Supervisor:Wärnbäck, Antoienette
Examiner:Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:luftföroreningar, växter, bostadskvarter, lövareaindex, depositionshastighet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10878
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10878
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pollution
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Sep 2019 06:18
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics