Home About Browse Search
Svenska


Winkler, Cecilia, 2019. Hästars insulinnivåer – koppling till ras och hull. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Insulin är det viktigaste anabola hormonet som reglerar cellernas upptag av glukos. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om överhull är relaterat till förhöjda insulinnivåer och insulinresistens och om det finns några rasskillnader i insulinsvaret hos häst. Vid överhull ökar risken för insulinresistens vilket innebär att kroppens celler behöver mer stimulans från insulin för att kunna transportera in glukos i cellerna. Hästen kompenserar insulinresistensen genom förhöjd nivå av insulin i blodet. Vid höga nivåer av insulin ökar risken att utveckla hovsjukdomen fång som är ett smärtsamt tillstånd för hästen. Med hjälp av standardiserade glukostester kan hästarnas insulinsvar i blodet undersökas. I det här arbetet har litteraturuppgifter på insulinnivåer hos hästar av olika raser med samma hullpoäng jämförts men jämförelser mellan hästar av samma ras men med skilda hullpoäng har också gjorts. Det verkar finnas rasskillnader i insulinnivåer som är oberoende av hullet. Vid glukostester har hästar med kallblodskaraktär och ponnyer 188–444% högre insulinnivåer än varmblodiga travhästar i samma hull.

,

Insulin is the most important anabolic hormone that regulates cellular uptake of glucose. The purpose of this study was to investigate whether obesity is related to elevated insulin levels and insulin resistance and if there are any breed differences. Obesity increases the risk of insulin resistance, which means that the body's cells need more insulin stimulation to be able to transport glucose into the cells. The horse compensates insulin resistance through elevated levels of insulin in the blood. At high levels of insulin there is an increased risk of developing the hoof disease laminitis, which is a painful condition for the horse. By using standardized glucose tests, the horses' insulin response in the blood can be analyzed. In the present study, literature data have been used to compare insulin responses in horses of different breeds but with the same body condition, and in addition, comparisons between horses of the same breed but with different body condition have been made. It appears to be breed differences in insulin levels that are independent of the body condition score. During glucose tests, drafthorse and ponies have 188–444% higher insulin levels than Standardbred trotters with the same body condition score.

Main title:Hästars insulinnivåer – koppling till ras och hull
Authors:Winkler, Cecilia
Supervisor:Jansson, Anna
Examiner:Ringmark, Sara
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:insulinresistens, fång, överhull
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500021
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500021
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:19 Feb 2020 12:10
Metadata Last Modified:20 Feb 2020 02:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics