Home About Browse Search
Svenska


Runesvärd, Ellinor, 2019. Orsakar utfodring med färskfoder en ökad utsöndring av vissa patogena bakterier i faeces hos hund?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
770kB

Abstract

Att utfodra hundar med färskfoder är en trend som den senaste tiden har ökat mycket i popularitet. Färskfoder är ett generellt begrepp för foder som innehåller en mald blandning av rått kött, inälvor samt olika sorters grönsaker. Förespråkare för färskfoder hävdar att det är mer naturligt för hundar och därmed bättre att äta rått kött eftersom det var vad hundarnas förfäder vargarna, åt. Det finns många påståenden om att byte till en färskfoderdiet ger positiva hälsoeffekter, till exempel finare päls, renare tänder och mindre avföring, men det saknas bra vetenskapliga studier som kan stödja dessa påståenden.

Bakterieförekomst i färskfoder har studerats upprepade gånger där det påvisats bakterier som kan orsaka sjukdom hos både människa och djur (så kallade zoonotiska sjukdomar), till exempel Campylobacter spp., Salmonella spp., E. coli och Clostridium perfringens. Med anledning av detta skulle färskfoder kunna vara en hälsorisk för både människor och djur. Hundar som äter färskfoder riskerar att utsöndra zoonotiska bakterier i faeces och därmed sprida dessa till omgivningen. Syftet med studien var att undersöka om det är någon skillnad på utsöndringen av vissa specifika bakterier i faeces hos hundar som äter färskfoder respektive hundar som äter torrfoder.

I studien har totalt 50 faecesprover från 50 olika hundar analyserats avseende Salmonella, Campylobacter och ESBL E. coli. Hälften av deltagande hundar åt färskfoder (ofta minst 50 %) medan andra hälften åt torrfoder. Hundarna skulle vara kliniskt friska och inte fått antibiotika de senaste två veckorna.

Av de hundar som åt färskfoder påvisades ESBL E. coli i 12 av faecesproven, Campylobacter spp. i 12 faecesprov och Salmonella spp. i ett av faecesproven. Av de 25 hundar som fick en torrfoderdiet påvisades ESBL E. coli i 2 av faecesproven, Campylobacter spp. i 4 faecesprov medan Salmonella spp. inte kunde påvisas i något av faecesproven. Resultatet visar på en statistiskt signifikant skillnad att de hundar som åt färskfoder oftare var bärare av både ESBL E. coli och Campylobacter. Slutsatsen utifrån dessa resultat är att färskfoder kan utgöra en mikrobiologisk risk, inte bara för djur utan även för människor som hanterar färskfoder och faeces från hundar med en färskfoderdiet.

,

Feeding raw meat-based diets (RMBD) to dogs is a relatively new trend, which during recent years have increased in popularity among pet owners. RMBD is a general term used for diets containing raw meat, guts and different sorts of vegetables. Proponents for RMBD claim it´s more natural for dogs to eat raw meat because it´s what their ancestors, the wolves, ate. There are many statements from dog owners about positive effects of RMBD, for example better fur quality, cleaner teeth and less faeces. There is no good scientific literature to support these claims though.

The presence of bacteria in RMBD which can cause illness in both humans and animals (zoonotic bacteria), have been studied extensively. Results from these studies show that Campylobacter spp., Salmonella spp., E. coli and Clostridium perfringens have been detected. This is one reason why the number of opponents, which say that RMBD is a health hazard to both humans and animals, are increasing. Dogs who eat RMBD are at risk shedding zoonotic bacteria in their faeces and can thereby shed these bacteria to the environment. The purpose of this study was to investigate if there are any differences in the shedding of some specific bacteria in faeces from dogs eating RMBD compared to dogs eating dry kibble.

In this study a total of 50 faecal samples from 50 different dogs were analysed regarding the presence of Salmonella, Campylobacter and ESBL E. coli. The participating dogs were divided into two groups based on if they ate dry kibble or RMBD. The dogs had to be clinically healthy and should not have been treated with any kind of antibiotics during the last two weeks preceding the faecal sampling.

Out of the 25 dogs eating RMBD, ESBL E. coli was isolated in 12 of the faeces samples, Campylobacter spp. in 12 faeces samples and Salmonella spp. in one of the faeces samples. Of the 25 dogs given dry kibble, ESBL E. coli was isolated in two of the faeces samples, Campylobacter spp. in four faeces samples, while Salmonella spp. could not be detected in any of the faeces samples. The result shows a statistically significant difference between dogs eating RMBD and dogs given dry kibble. The conclusion from these results is that RMBD can pose a microbiological risk, not only for animals but also for people who handle RMBD and faeces from the dogs.

Main title:Orsakar utfodring med färskfoder en ökad utsöndring av vissa patogena bakterier i faeces hos hund?
Authors:Runesvärd, Ellinor
Supervisor:Hansson, Ingrid and Wikström, Camilla and Fernström, Lise-Lotte
Examiner:Boqvist, Sofia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:Färskfoder, Torrfoder, Hund, Campylobacter, Salmonella, ESBL E. coli, faeces
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10985
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10985
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2019 08:27
Metadata Last Modified:01 Mar 2021 00:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics