Home About Browse Search
Svenska


Lindeberg, Rut, 2019. Fiberoptik leder dagsljus och möjliggör grönska : gestaltningsförslag för en mörk gång- och cykeltunnel i Järfälla kommun. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Mörka underbyggda platser är vanligt förekommande i våra städer. De är nödvändiga för att vi enkelt ska kunna ta oss mellan stadens olika delar, men de tillför sällan något annat än funktion. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur fiberoptik kan leda dagsljus och möjliggöra grönska i en mörk gång- och cykeltunnel. Växtgestaltning blir då möjlig och tunneln får ett ökat identitetsvärde. Bakgrundsfakta om dagsljus och fiberoptik har samlats in tillsammans med information om skuggväxter. En studie av Slåttervägens gång- och cykeltunnel i Järfälla kommun mynnar ut i ett gestaltningsförslag. Resultatet visar en karaktärsfull grönskande passage vilket bedöms som positivt för stadsplanering. Svårigheterna finns hos utrustningen som fångar upp dagsljus; solljusmottagare. De är omfångsrika och tunga vilket gör dem svårplacerade. Resultatet kan inte heller med säkerhet fastställa om de är energihållbara. Fiberoptik är i uppstartsskedet av sin utveckling och under tiden vi väntar på framtiden får andra dagsljuskällor lysa upp våra mörka landskap.

,

Dark and gloomy places are common in our cities. They are necessary for us to easily get between the different parts of the city; however they rarely add anything more than function. The purpose of this bachelor thesis is to investigate how optical fiber can be used for daylight and enable greenery in a dark pedestrian and bicycle tunnel. Plant design will then be possible and identity value increases. Background facts about daylight and optical fiber have been collected along with information about shade plants. A study of Slåttervägen's pedestrian and bicycle tunnel in Järfälla municipality has resulted in a design proposal. The result shows a characteristic green passage which is considered positive for urban planning. The difficulties are with the equipment that captures daylight sunlight collectors. They are bulky and heavy, which makes them difficult to place. Nor can the result determine with certainty whether they are energy sustainable or not. Optical fiber is in the start-up phase of its development and while we await the future, other daylight sources may illuminate our dark landscapes.

Main title:Fiberoptik leder dagsljus och möjliggör grönska
Subtitle:gestaltningsförslag för en mörk gång- och cykeltunnel i Järfälla kommun
Authors:Lindeberg, Rut
Supervisor:Eriksson, Malin
Examiner:Vicenzotti, Vera
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:direktinfallande dagsljus, fiberoptik, mörk urbanmiljö, skuggväxt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10906
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10906
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Sep 2019 08:08
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics