Home About Browse Search
Svenska


Remvig, Sebastian, 2019. Synergy in the pig and biogas production system : an examination of heat value. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Using manure to produce biogas has multiple environmental benefits. However, today Swedish agricultural biogas is generally considered unprofitable meaning it’s use is not widespread. This study examines how to properly value heat produced in a combined heat and power unit, an area that has not been studied extensively before. It focuses on how heat can produce synergy effects in pig production by using heat to maintain temperature while increasing ventilation and air quality, a common problem in pig production. A dual case study was preformed where a simulation model described heat use and increased pig performance. Two farms where chosen based on their relative latitude in Sweden to provide maximal temperature differences. Results show that pig performance is improved between 0,82 and 0,95 SEK/kWh used from biogas. This is above the market price of heat and contributed to biogas profitability much more than previous research has suggested. A sensitivity analysis also show that pig performance increase could decrease a ot before heat value is below the break even for biogas profitability. Altering heat use between summer and winter remain a problem in heat utilization from biogas also in this study.

,

Att röta gödsel för att producera biogas har flera miljöfördelar. Trots det är inte teknologin vitt sprid inom svenskt jodbruk, främst på grund av bristande lönsamhet i biogasproduktionen. Denna studie undersöker det verkliga värdet av värme från en kraftvärme generator, ett fält som inte tidigare getts mycket uppmärksamhet av forskningen. Den fokuserar på hur värme kan bidra till synergieffekter i grisproduktion genom att bibehålla temperaturer medan ventilation och luftkvalitet ökas. Bristande luftkvalitet på vintern är ett vanligt problem inom grisproduktion. Två fallstudier genomfördes där en simuleringsmodell beskrev värmeanvändning och förbättrad grisproduktion. Två gårdar valdes utifrån deras geografiska läge för att maximera temperaturskillnader. Resultaten visar att värme som användes för att förbättra grishälsa var värd mellan 0,82 och 0,95 kronor per kilowattimme vilket är högre än marknadsvärdet för värme. För biogasanläggningens lönsamhet betydde detta mycket mer än vad tidigare forskning visat. En känslighetsanalys genomfördes också och visar att grishälsa inte behöver förbättras mycket för att bidra till biogasanläggningars kritiska punkt förlönsamhet. Skillnader i värmeanvändning mellan sommar och vinter är även i den här studien ett problem för biogasanläggningens värmeanvändning.

Main title:Synergy in the pig and biogas production system
Subtitle:an examination of heat value
Authors:Remvig, Sebastian
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1201
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NM014 Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:synergy, biogas, pig perfomance, heat value
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10525
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10525
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Economics and management
Language:English
Deposited On:18 Jun 2019 11:37
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics