Home About Browse Search
Svenska


Eliassi Sarzeli, Chiro and Rodin Borne, Hannah, 2019. Life in Vila Laboriaux : a social and physical analysis shaped into guidelines for a Rio de Janeiro favela landscape development. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
12MB

Abstract

The urbanization is a rapid movement that has been continuously increasing for the last one hundred years in several places around the world. In Brazil, poverty and urban migration have led to informal settlements, also known as favelas, in cities such as Rio de Janeiro. Several favelas deal daily with challenges due to densely constructed buildings with insufficient natural light, narrow roads and alleys that affect transport possibilities, risks of landslides and incomplete water and cleaning systems. Several of these problems can be solved with better planned landscape architecture and management of public spaces in the favela.

Lack of communication and dialogue between the government and the citizens has resulted in that public spaces and landscape architecture in the favela has not been designed for the citizens. Possibilities for communication and dialogue with the residents in the favela should be investigated to collect planning material that can create good landscaping and urban development.

The purpose of this master's thesis is to investigate and gather information about citizens' perceptions and values about their living area, in the chosen area of Vila Laboriaux in Rocinha, Rio de Janeiro. The study focuses on creating design guidelines and a planning material based on the inhabitants’ knowledge and information about Vila Laboriaux shared in the interview and survey, as well as our observational and inventory studies, for future landscape development of the area.

The result shows that there is inadequate communication between residents of Vila Laboriaux and the government of Rio de Janeiro. The result from the interview and survey studies shows that most inhabitants have not been involved in the decision making regarding their neighborhood. Furthermore, they appreciate and wish that the government invested more resources in Vila Laboriaux and the favela. The residents of Vila Laboriaux primarily want a well-functioning infrastructure with better transportation options, better access to health care and schools, preventions for future landslides and a better waste management system.

,

Under de senaste hundra åren har det skett en kraftigt ökande urbanisering till städer runtom i världen. I Brasilien har fattigdom och urban migration lett till att informella bosättningar, även kallade favelas, tillkommit i brasilianska storstäder såsom Rio de Janeiro. Flera favelas hanterar dagligen utmaningar på grund av tätkonstruerade byggnader med lite ljusinsläpp, trånga vägar och gränder som påverkar transportmöjligheter, risker för jordskred samt ofullständiga vatten- och renhållningssystem. Flera av dessa problem kan lösas med en bättre planerad landskapsarkitektur och hantering av offentliga ytor i området.

Bristen på kommunikation och dialog mellan den statliga makten och medborgarna i favelan ger inte förutsättningarna för att utforma platser och landskapsarkitektur som är till för medborgarna. Det bör utredas tillvägagångssätt för kommunikation och samarbete med de boende i favelan för att utforma ett planeringsunderlag som kan skapa möjligheter till god landskapsarkitektur och stadsutveckling.

Syftet med denna masteruppsats är att undersöka samt samla information om medborgarnas uppfattningar och värderingar om deras boendeområde, i det utvalda området Vila Laboriaux i Rocinha, Rio de Janeiro. Studien fokuserar på att skapa programpunkter och ett planeringsunderlag baserat på den information medborgarna delar med sig av om Vila Laboriaux i intervju- och enkätstudierna samt våra observationer och inventeringar, för framtida landskapsutveckling av området.

Resultatet visar att det finns en bristfällig kommunikation mellan invånare i Vila Laboriaux och den statliga makten i Rio de Janeiro. Intervju- och enkätstudierna visar att de flesta inte har varit delaktiga i beslut angående deras bostadsområde men att de uppskattar och önskar att statliga makter investerade mer resurser i Vila Laboriaux och favelan. Invånarna i Vila Laboriaux önskar framförallt en fungerande infrastruktur med bättre transportalternativ, bättre tillgång till sjukvård och skola, insatser för att förhindra framtida jordskred samt ett bättre sophanteringssystem.

Main title:Life in Vila Laboriaux
Subtitle:a social and physical analysis shaped into guidelines for a Rio de Janeiro favela landscape development
Authors:Eliassi Sarzeli, Chiro and Rodin Borne, Hannah
Supervisor:Granvik, Madeleine
Examiner:Berg, Per and Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Rio de Janeiro, Rocinha, Vila Laboriaux, favela, landslides, housing removal, gentrification, civil dialogue
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10803
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10803
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:English
Deposited On:30 Aug 2019 10:43
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics