Home About Browse Search
Svenska


Alexandersson, Anton and Gustafsson, Jakob, 2019. Dödved och artrikedom : påverkar dödvedssubstratformen artrikedomen av vedlevande skalbaggar i luckhuggna restaureringsbestånd?. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Volym och diversitet av dödved påverkas negativt av skogsbruk, vilket i sin tur leder till negativa effekter på det mycket stora antal arter som lever i död ved. För att reducera de negativa effekterna på vedlevande arter krävs att rätt åtgärder utförs, t.ex. att rätt typ av habitat för dessa arter skapas. Vi har, med hjälp av data från luckhuggna restaureringsområden, ställt olika substratformer av dödved mot varandra för att ta reda på vilka som har störst positiv påverkan på vedlevande skalbaggars artrikedom. Med hjälp av rarefaction-kurvor har artrikedom jämförts mellan olika substratformer där ackumulering av arter för olika substrat visas. NMDS-plots har använts för att för att identifiera likheter och skillnader i substratens artsamhällen. Resultaten visar på tydliga skillnader i artrikedom och artackumuleringstakt mellan olika substrat där liggande substrat visar på störst positiv påverkan på vedlevande skalbaggar. Olikheter i artsamhällen hittas i jämförelser mellan både substratformer och trädarter. Utifrån resultaten bedöms det att dödved bör lämnas i olika former och i större mängder för att kunna uppnå uppsatta miljömål.

,

A declining amount of deadwood is today recognised in managed forests. To create as many suitable habitats as possible for saproxylic species it is necessary to use the correct methods. We have, with data from a gap cut restoration areas, compared different substrate forms of deadwood to analyze which have the most positive effect on the species richness of saproxylic beetles. The species richness were compared between different substrate forms using rarefaction curves. NMDS-plots were used to compare differences in species societies. Differences in species richness are shown between both substrate forms and tree species where downed deadwood shows the biggest positive effect on saproxylic beetles. NMDS-plots indicates that there are differences in species societies between both substrate forms and tree species. Given these results it is assessed that deadwood should be retained in different forms and more extensively to reach environmental goals.

Main title:Dödved och artrikedom
Subtitle:påverkar dödvedssubstratformen artrikedomen av vedlevande skalbaggar i luckhuggna restaureringsbestånd?
Authors:Alexandersson, Anton and Gustafsson, Jakob
Supervisor:Hjältén, Joakim
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2019:2
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:boreal skog, artsamhällen, liggande dödved, stående dödved
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16662
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16662
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:18 May 2021 08:15
Metadata Last Modified:19 May 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics