Home About Browse Search
Svenska


Lundström, Matilda, 2019. Effekter av klimatförändringar på växtplankton i subarktiska och alpina sjöar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

[img]
Preview
PDF
782kB

Abstract

The aim of this report was to determine how the climate change affects the ecosystems in alpine and subarctic lakes in Sweden. This was done by analyzing data from environmental monitoring of 14 subarctic and alpine lakes that was part of the national time-series lake monitoring program. The research questions were: How has climate and the water chemical composition of the lakes changed and how has this affected biomass and biodiversity of the phytoplankton in the examined lakes? The climate variables analyzed were the annual average atmospheric temperature and the annual precipitation from year 1993 to 2017. Data were retrieved from the Swedish Metrological and Hydrological Institute (SMHI). For analyzes of the water chemical composition the pH-value, the total amount of organic carbon (TOC) and the total amount of phosphorous were examined. The biological variables used in this report were the total mass of phytoplankton, the biodiversity of the phytoplankton and changes in biovolumes of each phytoplankton class. The data for the variables of the water chemical composition and biology covers the years 1993-2018 and were retrieved from the Swedish University of Agriculture Science (SLU). Testing for trends and correlations were made in Excel and JMP.
The results show an increase in annual average temperature but no trends for annual precipitation was detected. A strong decrease was detected for amount of phosphorus along with an increase in pH. Despite the major decrease in phosphorus a significant increase of the biovolume of phytoplankton was seen. No significant trends were detected for TOC or biodiversity. No correlations between trends for the climate and the water chemical composition or the biomass and biodiversity of the phytoplankton was found. There was however an indication for a possible correlation between temperature and amount of phosphorus. Nor were there any correlations between trends for the water chemical composition and the biomass and biodiversity of the phytoplankton. Pahajärvi differ from the rest of the lakes with a positive trend for amount of phosphorus and a correlation with trends in phosphorus and biovolume phytoplankton. This study concludes that further research should be done to examine why there is a negative trend for phosphorus in lakes and what this decrease might mean to the ecosystems in the Swedish subarctic and alpine lakes in the future. It would also be interesting to look further in to Pahajärvi`s positive trend in phosphorus and to examine if any patterns can be seen for type of precipitation.

,

Syftet med denna rapport var att utreda hur klimatförändringen påverkar svenska alpina och subarktiska sjöars ekosystem. Analyser av miljöövervakningsdata från 14 subarktiska och alpina trendsjöar har utförts för att besvara frågeställningarna: Hur har klimatet och vattenkemin i sjöarna förändrats och hur har detta påverkat växtplanktonsamhällets biomassa och diversitet? De klimatparametrar som analyserades var lufttemperatur och årsnederbördsmängd. Dataserier över detta hämtades från Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) från år 1993 till år 2017. Bland de vattenkemiska parametrarna lades fokus på vattnets pH-värde, total halt organiskt kol (TOC) och den totala halten fosfor i sjöarna. Vid analys av påverkan på växtplankton har den totala biovolymen, diversiteten samt förändring i biovolym hos de olika växtplanktonstammarna och klasserna undersökts. Dataserier för de vattenkemiska och de biologiska parametrarna hämtades från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) från år 1993 till år 2018. Både trendanalyser med hjälp av Mann-Kendalltester och korrelationsanalyser utfördes sedan i programmen Excel och JMP.
Resultaten visar på en ökning i medeltemperatur men en oförändrad nederbördsmängd. Det visar också en negativ signifikant trend i totalfosfor och en ökning i pH. Trots den tydliga minskningen i totalfosfor syntes en ökning i biovolym växtplankton. Inga signifikanta trender hittades för varken TOC eller diversitet. Inga signifikanta korrelationer hittades mellan trender hos klimatparametrarna och de kemiska eller biologiska parametrarna. Det syntes dock antydan till att minskningen i totalfosfor var korrelerad med ökningen i temperatur. Ingen signifikant korrelation hittades heller mellan trender för de vattenkemiska parametrarna och de biologiska parametrarna. Sjön Pahajärvi avviker från de andra sjöarna med en positiv signifikant trend för totalfosforhalt och där syns även en positiv korrelation för trender i totalfosfor och biovolym. Studien kommer fram till att mer forskning bör göras på varför den totala halten fosfor i sjöarna sjunker, om detta har någon koppling till den ökande temperaturen, samt vad denna minskning i framtiden kan komma att innebära för ekosystemen i svenska subarktiska och alpina sjöar. Även den positiva trenden i totalfosfor i sjön Pahajärvi och eventuella mönster i nederbördstyp hade varit intressant att titta närmare på.

Main title:Effekter av klimatförändringar på växtplankton i subarktiska och alpina sjöar
Authors:Lundström, Matilda
Supervisor:Vrede, Tobias
Examiner:Kahlert, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Keywords:Fosfor, Växtplanktonbiomassa, Diversitet, Oligotrofiering, Temperatur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10580
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10580
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Water resources and management
Meteorology and climatology
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2019 08:48
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics