Home About Browse Search
Svenska


Ryazanskaya, Nadezda, 2019. De vilda binas resursbehov och strategier för att gynna dem. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Protection Biology

[img]
Preview
PDF
541kB

Abstract

Antalet vilda bin i Sverige har de senaste decennierna minskat kraftigt och minskningen har accelererat under de senaste åren. Syftet med detta arbete är att undersöka och redovisa varför vilda bin försvinner i den takt de gör samt diskutera vilka möjligheter som finns att sörja för deras överlevnad och om möjligt vända den nedåtgående trenden.

Studien fokuserar på ett antal typer vilda bin som finns framför allt i Skåne.

Redovisningen är baserad på litteraturstudier och intervjuer med ett antal forskare specialiserade på vilda pollinatörer. Den litteratur som studerats är olika dokument från länsstyrelserna och Jordbruksverket samt vetenskapliga rapporter inom området.

Slutsatsen är att om minskningen av vilda bin ska bromsas och helst vändas till en uppgång måste binas naturliga boende- och näringsmiljöer såsom ängar och traditionella vägrenar skyddas och restaureras. Vidare måste mängden bekämpningsmedel, vilka har en starkt negativ påverkan på vilda bin, kraftigt begränsas. Om detta inte görs kommer det få tragiska konsekvenser för hela ekosystemet och i slutändan för människan.

,

The number of wild bees in Sweden has, during the last decades, declined dramatically – and this decline has accelerated during the last few years. The purpose of this study is to investigate and present why wild bees are disappearing at the rate they do and to discuss what possibilities there are to ensure their survival and, if possible, to reverse the declining trend.

The study focuses on a number of specific types of wild bees that can be found in Skåne in particular.

The report is mainly based on a review of literature complemented by interviews with a number of researchers specialized in wild pollinators. The literature reviewed are mainly different documents published by the Swedish county councils and the Swedish Board of Agriculture, plus academic studies in this field.

The conclusion is that if the decline of wild bees is to be halted and preferably reversed, the natural habitats such as meadows and traditional roadsides, must be protected and restored. Furthermore, the use of herbicides and insecticides, which have a strong negative impact on wild bees, must be severely restricted. If this is not done, there will be tragical consequences for the ecosystem and, in the end, for man.

Main title:De vilda binas resursbehov och strategier för att gynna dem
Authors:Ryazanskaya, Nadezda
Supervisor:Larsson, Mattias
Examiner:Lankinen, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology
Keywords:vilda bin, steklar, ekosystemtjänster, bekämpningsmedel, jordbrukslandskap, neonikotinoiderna, oligolektiska, solitärbin
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10434
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10434
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:13 May 2019 13:05
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics