Home About Browse Search
Svenska


Torén, Emelie, 2019. Pyometra hos katt : en retrospektiv studie. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
653kB

Abstract

Pyometra är en relativt vanlig livmodersjukdom hos okastrerade honkatter. Sjukdomen är associerad med flera kliniska tecken och laboratoriefynd och syftet med denna studie var att undersöka och beskriva dessa genom att använda retrospektiva data från honkatter som diagnostiserats med och behandlats för pyometra vid Universitetsdjursjukhuset, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala under en tioårs-period. Ett ytterligare syfte var att identifiera möjliga samband mellan tänkbara kliniskt användbara prognostiska markörer och förlängd djursjukhusvistelse efter kirurgisk behandling och/eller utvecklande av komplikationen peritonit. Det övergripande målet var att underlätta vid diagnostisering och hantering av pyometra för att därigenom bidra till en mer optimerad behandling.

I studien användes data från 92 honkatter diagnostiserade med pyometra. Det vanligast förekommande sjukdomstecknet som påvisades var förekomst av vaginala flytningar. Andra vanliga tecken var trötthet/slöhet, nedsatt allmäntillstånd, dehydrering, slickande runt vulva, gastrointestinal (GI)-störning, feber samt bukighet. Gällande blodbild samt biokemiska laboratorieanalyser var leukocytos, monocytos och neutrofili med vänsterförskjutning vanliga avvikelser. Analys för att påvisa möjliga prognostiska markörer genomfördes därefter för 65 katter som genomgått kirurgisk behandling. Hos dessa katter var peritonit den vanligast förekommande komplikationen och ett samband mellan peritonit och förlängd sjukhusvistelse postoperativt kunde påvisas. Andra intressanta variabler som kommer analyseras vidare avseende möjligt samband med förlängd djursjukhusvistelse eller peritonit var trötthet/slöhet, nedsatt allmäntillstånd, dehydrering samt att katterna inte slickade sig runt vulva.

Resultaten av detta arbete bidrar med information om sjukdomen pyometra hos katt. Kunskap om vilka anamnestiska, kliniska och diagnostiska uppgifter som är vanliga underlättar vid diagnostisering av sjukdomen

,

Pyometra is a relatively common uterine disease in intact female cats that is associated with several laboratory findings and clinical signs of illness. The purpose of this study was to compile such findings by using retrospectively collected data from female cats diagnosed with the disease during a ten-year period at the University Animal Hospital, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala. Additionally, possible associations between clinically useful markers and prolonged hospitalization and/or development of peritonitis after surgical treatment of pyometra were examined. The overall purpose of this retrospective study was to facilitate management and diagnosis of these cases as early on in the disease course as possible which in turn will facilitate optimized treatment.

Ninety-two female cats that had been diagnosed with pyometra were included in the descriptive part of the study. The most frequently occurring clinical sign reported was vaginal discharge. Moreover lethargy, reduced general condition, dehydration, licking around the vulvar area, disorders from the gastrointestinal tract, fever and distension of the abdomen were frequently observed. The most common hematological abnormalities included leukocytosis, monocytosis, neutrophilia and presence of band neutrophils. Statistical analyses of data from 65 surgically treated cats identified an association between peritonitis and prolonged hospitalization. Possible associations between lethargy, reduced general condition, dehydration and prolonged hospitalization postoperatively and the presence of peritonitis will be further explored.

The results of this study provide information about pyometra in cats. Knowledge about common and important case history, clinical- and laboratory findings may facilitate the diagnosis of the disease and contribute to a more optimized treatment

Main title:Pyometra hos katt
Subtitle:en retrospektiv studie
Authors:Torén, Emelie
Supervisor:Hagman, Ragnvi
Examiner:Hanson, Jeanette
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:livmoderinflammation, pyometra, kliniska tecken, peritonit, sjukhusvistelse
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10657
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10657
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:08 Jul 2019 08:00
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics