Home About Browse Search
Svenska


Wahtra, Julia, 2019. Establishment of water protection areas : comparing benefits of protecting groundwater services to agricultural costs. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

In this study, a CBA of expanding a water protection area and imposing more restrictive protection regulations to safeguard a groundwater source used for drinking water supply was performed. The case study area was a location in the Southern part of Sweden. The aim of the study was to contribute to enabling economically motivated water management decisions and to address the distributional effects of water protection measures. Benefits in terms of enhanced protection and secured provision of good quality drinking water supply and other groundwater services were compared to costs for the agricultural sector. Groundwater services were identified by a novel classification system for biotic and abiotic surface and groundwater services, developed based on an extensive literature review. The protection measure alternative was concluded as profitable compared to the reference alternative with a NPV of SEK 128.9 million. Potential uncertainties and omitted cost and benefit items were examined in a sensitivity analysis, but these factors were not considered to have altered the outcome of the CBA. It was deemed challenging to identify all groundwater services supplied by the groundwater source and to determine the relationship between the protection measure and the impact on these services. More research is required to develop the applicability of the classification system. Another conclusion was that the benefits of protecting a drinking water source to a large extent depend on the number of people using it for their drinking water supply.

,

I den här studien genomfördes en kostnadsnyttoanalys av att utvidga ett befintligt vattenskyddsområde och införa mer restriktiva skyddsföreskrifter för att skydda en grundvattenkälla som används för dricksvattenförsörjning. Fallstudieområdet var en plats i södra delen av Sverige. Syftet med studien var att bidra till möjliggörandet av ekonomiskt motiverade vattenförvaltningsbeslut och att adressera fördelningseffekter av vattenskyddsåtgärder. Nyttorna i form av ett ökat skydd och säkerställt tillhandahållande av dricksvatten av god kvalitet samt andra grundvattentjänster jämfördes med kostnader för jordbrukssektorn. Grundvattentjänsterna identifierades utifrån ett nytt klassificeringssystem för biotiska och abiotiska yt- och grundvattentjänster, som utvecklats baserat på en omfattande litteraturöversikt. Skyddsåtgärdsalternativet konkluderades som lönsamt jämfört med referensalternativet med ett nettonuvärde på 128,9 miljoner SEK. Potentiella osäkerhetsfaktorer och utelämnade kostnads- och nyttoposter undersöktes i en känslighetsanalys, men dessa faktorer bedömdes inte förändra analysens utfall. Det ansågs utmanande att identifiera alla grundvattentjänster som tillhandahölls av grundvattenkällan samt att fastställa förhållandet mellan skyddsåtgärden och påverkan på dessa tjänster. Ytterligare forskning behövs för att utveckla klassificeringssystemets tillämplighet i detta avseende. En annan slutsats var att nyttan från skydd av en dricksvattenkälla i stor utsträckning beror på antalet personer som är beroende av den för sin dricksvattenförsörjning.

Main title:Establishment of water protection areas
Subtitle:comparing benefits of protecting groundwater services to agricultural costs
Authors:Wahtra, Julia
Supervisor:Kyriakopoulou, Efthymia
Examiner:Rommel, Jens
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1224
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:cost-benefit analysis, groundwater services, water protection areas, distributional effects, agriculture
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10856
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10856
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Water resources and management
Language:English
Deposited On:10 Sep 2019 10:23
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics