Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Marie, 2019. Välfärd hos atlantlax i slutet respektive öppet system. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
737kB

Abstract

Akvakultur är den snabbast växande animalieproduktionen i världen. År 2016 producerades 80 miljoner ton matfisk varav atlantlax utgjorde 4 %. Norge är världens största laxproducent och producerar ca 1,2 miljoner ton matfisk per år. Den stora ökningen har delvis lett till ett ökat intresse för fiskars välfärd. Syftet med litteraturstudien är att identifiera fyra relevanta välfärdsindikatorer och jämföra dess implikation hos atlantlax i två olika produktionssystem; recirkulerande akvakultursystem (RAS) och kasse. För att kunna mäta välfärd behövs en definition samt välfärdsindikatorer som kan mäta hur fiskens välfärdsbehov tillgodoses. Fyra välfärdsindikatorer har undersökts; dödlighet, tillväxt, temperatur och densitet. I jämförelse med kasse var tillväxten högre i RAS och temperaturen kunde lättare anpassas efter laxens behov. Dödligheten och densiteten var däremot högre i RAS vilket kan anses vara negativt för fiskens välfärd. När det gäller huruvida välfärdsbehoven har tillgodosetts i de två systemen uppfyllde RAS temperatur och tillväxt i högre grad än kasse medan kasse var bättre lämpat för laxen gällande dödlighet och densitet. Valet av indikatorer och studier kan ha påverkat det slutliga utfallet och det är därmed svårt att avgöra vilket system som faktiskt erbjuder bästa välfärden för atlantlaxen. Min hypotes om att kasse skulle uppfylla välfärdsbehoven i högre grad än RAS stämde därmed delvis.

,

Aquaculture is globally the fastest growing animal production sector. It is important to study the fish welfare in the production. The main purpose with this litterature review is to adress four important welfare indicators of Atlantic salmon, and compare the welfare in two different production systems; recirculating aquaculture systems (RAS) and net-pens. In order to measure welfere, a definition is needed and welfare indicators that can assess the welfare of the fish. Four indicators was chosen; mortality, growth, temperature and stocking density. Growth was better in RAS as well as the ability to optimize the water temperature. Mortality and stocking density was also higher in RAS which could inply lower welfare in RAS compared to net-pens. About the fulfillment of the welfare needs in the two systems, RAS was better suited for the salmon in the aspect of growth and temperature while net-pen was better in the aspect of mortality and stocking density. My hypothesis that net-pens would be better suited for fish welfare was partly correct.

Main title:Välfärd hos atlantlax i slutet respektive öppet system
Authors:Andersson, Marie
Supervisor:Langeland, Markus
Examiner:Kiessling, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:Akvakultur, Salmo salar, välfärdsindikatorer, kasse, kassodling, recirkulerande akvakultursystem, RAS
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10770
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10770
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Aquaculture production
Language:Swedish
Deposited On:20 Aug 2019 09:11
Metadata Last Modified:21 Aug 2019 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics