Home About Browse Search
Svenska


Bertills, Mathilda and Hilmersson, Frida, 2019. Gender equality in the forest sector will happen - but when?. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
598kB

Abstract

The Swedish forest sector have under a long time been characterized of a masculine culture but are changing toward a more equal forest sector. With the perspective of composition of board members and board work, methods and actions can be discussed to improve changes toward a more equal board and organisation.

To investigate how equality work can be implemented in an organisation and its company board can be affected, six board members representing different organisations in the forest sector have been interviewed. Their experiences as board members as well as their many years of work experiences contribute in the analysis of expected competence in a board as well as how equality and equality work can be discussed and implemented in board work. The analysis also include how they view quota and how it can affect the desired competence when implemented in the board.

The results showed that the board members are positive toward a change toward equality, but actions on implementing equality work is not included in the board work except discussions about it. Many respondents remark that equality and equality work is an operative discussion and that it will be fulfilled with time.

In the analysis it appeared that quota is a sensitive word. When implementing actions to achieve equality, quota need to be developed so the concept is clearer before it can be implemented.

,

Den svenska skogssektorn har länge präglats av en mansdominerad kultur, men håller på att förändras mot en mer jämställd skogssektor. Med utgångspunkt ur sammansättningen av styrelsemedlemmar och styrelsearbete kan metoder och åtgärder diskuteras för att förbättra arbetet mot en mer jämställd styrelse och organisation.

För att undersöka hur jämställdhetsarbetet inom styrelsen såväl som i organisationen kan påverkas har sex styrelsemedlemmar som representerar olika organisationer i skogsbranschen intervjuats. Deras erfarenheter som styrelseledamot samt många års arbetslivserfarenhet bidrar till analysen om hur förväntad kompetens i en styrelse samt hur jämställdhet och jämställdhetsarbete kan diskuteras och implementeras i deras styrelsearbete. Analysen innehåller deras syn på kvotering samt hur det kan påverka efterfrågad kompetens i styrelsen.

Resultatet visade att styrelsemedlemmarna är positiva till en jämställd förändring, men att åtgärder för att arbeta med jämställdhet inte implementerats i styrelsearbetet annat än i form av diskussioner. Många respondenter påpekar att frågan är mer av en operativ fråga och att den kommer lösas med tiden.

I analysen såg vi att kvotering är ett känsligt ordval. Vid implementering av åtgärder för att uppnå jämställdhet bör begreppet utvecklas för en bättre förståelse innan vidare genomförande.

Main title:Gender equality in the forest sector will happen - but when?
Authors:Bertills, Mathilda and Hilmersson, Frida
Supervisor:Andersson, Elias
Examiner:Widmark, Camilla
Series:Kandidatarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:6
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:company board, competence, equality, forest sector, gender distribution, quota, kompetens, jämställdhet, kvotering, styrelser, skogssektor, könsfördelning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10504
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10504
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:English
Deposited On:03 Jun 2019 11:26
Metadata Last Modified:04 Jun 2019 09:00

Repository Staff Only: item control page