Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Matilda and Schmidt, Emelie, 2019. Equiband – påverkar det rörelsesymmetrin hos häst? : en cross-over studie. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
985kB

Abstract

Hos häst är hälta och ryggsmärta en stor anledning till försämrad prestation. Även hos människa är ryggsmärta och speciellt smärta i ländrygg ett stort problem. Studier på människa tyder på att bålstabilitet är av betydelse för dynamisk stabilitet av rygg och bäcken, samt prestation och hållbarhet. Träningsprogram som syftar till att aktivera bålmuskulatur och på så vis lindra smärta och förbättra stabilitet och dynamisk rörelse av ryggraden utövas i stor utsträckning av personer med ländryggssmärta. Övningar med elastiska träningsband har visat sig öka muskelaktiviteten i ländrygg och bäcken hos personer med svag bålmuskulatur.

För häst har ett bålträningssystem utvecklats som består av två breda elastiska band med ett tillhörande schabrak i vilket banden fästs. Systemet har fått namnet Equiband och anses enligt tillverkarna öka bakbenens rörelsesymmetri och aktivitet samt bidra till förbättrad proprioception samt ökad bålstabilitet genom aktivering av bålmuskulatur.

Syftet med detta arbete var att undersöka om det var någon skillnad i hästars grad av rörelsesymmetri under användning av Equibandet jämfört med utan band. Hypotesen var att hästarna skulle röra sig mer symmetriskt med Equibandet. Graden av rörelsesymmetri har registrerats med hjälp av en sensorteknik, IMU:s (inertial measurement units). Sju hästar ingick i en randomiserad cross-over studie. Hästarna värmdes upp innan insamling av data påbörjades. Mätningar gjordes i trav i fyra delar på rakt spår samt i vänster och höger varv under longering och har därefter analyserats. För att fästa schabraket användes en tömkörningsgjord. Mätvärden har jämförts med hjälp av parade t-test mellan hästarnas rörelsesymmetri utan utrustning och med Equiband samt mellan rörelsesymmetrin utan utrustning och med tömkörningsgjord samt med Equiband och med gjord. Att hästarna mättes utan utrustning innebar att de var utrustade med träns och IMU sensorer. Vid jämförelse mellan rörelsesymmetri utan utrustning och med Equiband kunde en signifikant skillnad i symmetri påvisas mellan de olika mätningarnas medelvärde av den vertikala höjdskillnaden mellan de båda steghalvorna gällande bäckenets högsta (p=0,049) och lägsta (p=0,009) position på rakt spår. Sex av sju hästar fick en minskad grad av symmetri med Equiband jämfört med utan utrustning. En signifikant skillnad mellan rörelsesymmetri utan utrustning och med Equiband kunde även påvisas vad gäller huvudets lägsta (p=0,011) position på volt i höger varv. Samtliga deltagande hästar fick en minskad grad av symmetri med Equiband jämfört med utan utrustning. Vid jämförelse mellan rörelsesymmetri utan utrustning och med gjord kunde en signifikant skillnad i symmetri påvisas vad gäller bäckenets högsta (p=0,003) position på volt i vänster varv. Samtliga hästar fick en ökad grad av symmetri med gjord jämfört med utan utrustning. Vid jämförelse mellan rörelsesymmetri med Equiband och med gjord kunde inga signifikanta skillnader påvisas.

Resultatet från denna studie tyder inte på en ökad grad av rörelsesymmetri hos hästar under användning av Equiband. En svaghet med studien är det låga antal deltagande hästar, vilket kan ha en påverkan på resultatet. Vidare studier behövs för att undersöka om Equibandet bidrar till en ökad grad av rörelsesymmetri eller inte. Det skulle även vara relevant att undersöka muskelaktivitet under användningen av Equibandet.

,

In horses, back pain and lameness are common reasons for reduced performance. In humans, back pain and particularly low back pain (LBP) is a big problem. Human studies suggest that core stability is important for dynamic stability of the spine and pelvis, performance and soundness. Exercise programs which aims to activate the core musculature are widely used by people with LBP. These programs aim to alle-viate pain and improve stability and dynamic movement of the spine and pelvis. Elas-tic resistance band training has been shown to increase muscle activity in the low back and pelvis in humans with weak core musculature.

Recently a core training system has been developed for horses. The system is called Equiband and consists of two elastic resistance bands with a specially designed sad-dle pad in which the bands are attached. The manufacturers claim that the system will increase the activity and movement symmetry of the hind limbs and contribute to enhanced proprioception and increased core stability by activating the core muscula-ture.

The aim with this study was to investigate if horses moved more symmetrical when using the Equiband compared to without. Our hypothesis was that the horses would move more symmetrical with the Equiband. The grade of movement symmetry has been registered with IMUs (inertial measurement units). The study was a randomized cross-over study in which seven horses participated. The saddle pad was attached using a girth. Every horse did a warmup before registrations in trot were made in four conditions. In every condition registration were made on a straight line and on a circle in left and right rein. The conditions which were compared was without and with Equiband, without and with girth and with Equiband and girth. Without means that the horses were equipped with a bridle and the IMU sensors. Mean difference be-tween the two halves of the stride in minimal and maximal vertical position for the poll, withers and pelvis were compared using Students t-test. Movement symmetry without compared to with Equiband showed a significant difference for the maximal (p=0,049) and minimal (p=0,009) position of the pelvis on a straight line. Six of the seven horses showed reduced movement symmetry of both the maximal and minimal position. There was also a significant difference for the minimal (p=0,011) position of the head in the right rein. All the horses showed decreased movement symmetry of the minimal position. Movement symmetry without compared to with girth showed a significant difference for the maximal (p=0,003) position of the pelvis in the left rein. All the horses showed an increased movement symmetry with girth com-pared to without. When comparing movement symmetry with Equiband and with girth there were no significant differences.

The result from this study did not indicate that the use of the Equiband makes horses move more symmetrical. It is possible that the result was affected by the low sample size, since the study only included seven horses. Further studies with larger
sample sizes are needed to determine whether the Equiband makes horses move more symmetrical or not. It would also be interesting and relevant if further studies could evaluate muscle activity when using the Equiband.

Main title:Equiband – påverkar det rörelsesymmetrin hos häst?
Subtitle:en cross-over studie
Authors:Johansson, Matilda and Schmidt, Emelie
Supervisor:Bergh, Anna and Pedersen, Anja
Examiner:Svonni, Elin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:equiband, rörelsesymmetri, bålstabilitet, bålmuskulatur, häst
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10558
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10558
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:26 Jun 2019 10:58
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics