Home About Browse Search
Svenska


Sellgren Molander, Alva, 2019. Möjligheterna för utplantering av lejon från fångenskap till det vilda. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
414kB

Abstract

Ex situ reintroduktion av lejon har tidigare gjorts med begränsande framgångar och har därmed dömts ut av många. Reintroducerade djur från fångenskap riskerar att sakna många av de essentiella egenskaperna för att klara sig i det vilda och rekommenderas inte att användas i första hand. Nya riktlinjer och med mer kunskap har dock förutsättningarna ändrats för att lyckas med arbetet. Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på vilka aspekter som är viktiga för att lyckas med reintroduktion av lejon från fångenskap till det vilda och hur ex situ reintroduktion står sig jämte andra metoder. Många av Afrikas länder livnär sig på ekoturism vilket gör det intressant att diskutera vilka andra intressen som kan finnas inom detta område förutom lejonpopulationen.

Studier som gjorts visar att med rätt typ och tillräckligt mycket miljöberikning kan lejon födda i fångenskap visa upp de egenskaper som krävs för att vara självförsörjande samt visa sociala beteenden som liknar dem hos deras vilda släktningar. Det är viktigt att djuren avvänjs från deras beroendeställning av människor och visar skygghet innan de frisätts. Djur födda i fångenskap bör heller inte sättas ut direkt i det vilda då de har låga chanser att klara sig. Genom att sätta djuren i skyddade områden har reintroduktioner lyckats bättre. En idé för att kunna använda ex situ reintroduktion för att kunna berika vilda lejonpopulationer är att låta avkomman till lejon växa upp helt utan människokontakt och sedan utplanteras i det vilda. Detta har inte gjorts än men har möjlighet att lyckas. Ex situ reintroduktion står dock inför problem som höga kostnader och bristande finansiering. Den form av turism som kan förekomma i samband dessa program är också kontroversiellt. Den innebär stor exponering för människor och riskerar att inte göras med bevarandesyftet som första prioritet.

Ett välplanerat reintroduktionsprogram med bevarandesyfte har potential att lyckas med att sätta ut andra generationens lejon i det vilda. Det behövs mer forskning och att fler aktörer publicerar både lyckade och misslyckade utfall om sitt arbete för att komma framåt och för att en säker slutsats ska kunna dras. Genom att bara titta på självförsörjande och social förmåga verkar lejonen kunna uttrycka rätt sorts beteenden men fler faktorer spelar in för att arbetet ska lyckas. En av svårigheterna det möter är att resurserna inte räcker till och det skulle kräva strikta kontrollorgan som kan garantera en god djurvälfärd.

,

Reintroductions of captive lions into the wild is a conservational method that can be referred to as ex situ reintroduction. This kind of method has earlier been disregarded by many of those in the conservation business since its success rates have been low. With more knowledge and guidelines success rates have been shown to increase in more recent years. This literature study’s aim is to examine what aspects are important to succeed with reintroduction of captive bred lions, how this method stands against other conservational methods and what other interest lie in this kind of business.

Studies on captive lions show that they can be able to support themselves and express social behaviours that match the ones shown by their wild relatives if they are given the right kind of environmental enrichment and training. It is important that lions that are to be released do not rely on any supporting actions of humans nor lack shyness of them.

An animal born and bred in captivity has a low chance of survival in the wild. An idea to increase these odds but still be able to use lions from captivity is to only release the offspring to a first generation captive bred lions. The offspring will be raised by their parents and should not be in any contact with humans. These might have a higher chance of survival, however this has not yet been done.

More research is needed to be able to evaluate if ex situ reintroduction is going to work and more operators of ex situ reintroduction programs need to publish their outcomes of these kinds of projects, both negative and positive ones. There is a chance that ex situ reintroduction could work based on the lions’ shown qualities in these studies but there are more aspects to be taken into account for. Financial problems are very much present in conservation work and there is also a need for strict control authorities that can guarantee good animal welfare.

Main title:Möjligheterna för utplantering av lejon från fångenskap till det vilda
Authors:Sellgren Molander, Alva
Supervisor:Anderson, Claes
Examiner:Löfgren, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:ex situ reintroduktion, lejon, ex situ bevarande, in situ bevarande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10500
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10500
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:31 May 2019 11:41
Metadata Last Modified:04 Jun 2019 09:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics