Home About Browse Search
Svenska


Jonsson, Elin, 2019. Svampodling i restprodukter : kan ostronskivling odlas på kartong?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
927kB

Abstract

I en tid av ökat fokus på resurssnåla, cirkulära och effektiva sätt att producera näringsrik mat, behövs nya tankesätt kring odling och näringsintag. Här kommer svamp in som en anpassningsbar och näringsrik produkt, som enkelt och snabbt kan odlas i mer eller mindre mekaniserade miljöer.

Ostronskivling (Pleurotus ostreatus) är en svampart som är mycket lättodlad, och som skulle kunna vara ett alternativ till kött för att minska köttkonsumtionen. Dessutom utgör svampen en billigare källa till protein som dessutom är relativt enkel att producera småskaligt vilket skulle kunna gynna människor som lever på knappa resurser.
Ostronskivling odlas idag främst på ved (stockar alternativt sågspån) eller på halm. Intressant vore att istället kunna odla i stor skala på någon form av restprodukt, för att skapa ett mer cirkulärt system. Sågspån och halm är i viss mån restprodukter men används även till andra ändamål som bränslepellets (sågspån) och djurfoder (halm). Det vore därför intressant att odla på andra typer av restprodukter som idag inte har ett tydligt användningsområde. Testodlingar har gjorts på till exempel kaffesump, skal från kaffeböna och rester från dadelproduktion. I denna studie undersöks genom både litteraturstudier och ett praktiskt försök möjligheten att odla ostronskivling på kartong, en produkt gjord på förnybar råvara vars fibrer generellt går att återvinna cirka sju gånger innan de är utslitna. Tanken är att svampodlingssubstrat skulle kunna tillverkas av sådan kartong som inte längre går att återvinna. I försöket tillsätts också en kvävekälla i form av biogödsel för att undersöka om det ger ökad skördemängd. Även produktionen av biogödsel är ett exempel på ett cirkulärt system, då det främst tillverkas av avfall från hushåll och livsmedelsindustri.

Resultatet av efterforskningarna och det praktiska försöket i denna studie visar att odling av ostronskivling med kartong som substrat är fullt möjligt. Vidare studier krävs dock för att säkerställa att fruktkropparna odlade på kartong är lämpliga för konsumtion, med tanke på eventuella skadliga ämnen som svampen kan ha tagit upp från kartongen.

,

In a time of increased focus on resource-efficient, circular and effective ways to produce nutritious food, new ways of thinking about cultivation and nutritional intake are needed. Here, fungi come in as a protein and nutritious product, which can easily and quickly be grown in more or less mechanized environments. Oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) is a fungal species that is adaptable and easy to grow, and which could be an alternative to meat for reducing meat consumption. In addition, the fungus could function as a cheaper source of protein that is also relatively simple to produce on a small scale, which could benefit people living on scarce resources.

Oyster mushroom is currently grown mainly on wood (logs or sawdust) or on straw. It would be interesting with a large scale production of these mushrooms on some form of residual product, in order to create a more circular system. Sawdust and straw are to some extent residual products, but are also used for other purposes such as fuel pellets (sawdust) and animal feed (straw). Therefore, other types of residual products that are not being used today, would be of interest. Previously, coffee grounds, coffee bean shells and dates from date production, have been tested as substrates. In this study, both literature studies and a practical experiment investigate the possibility of growing oyster mushroom on cardboard, a product made from renewable raw material whose fibers can generally be recycled approximately seven times before they are worn out. The idea is that mushroom cultivation substrates could be manufactured from the kind of cardboard that can no longer be recycled. In the experiment, a nitrogen source in the form of bio-fertilizer is also added to investigate whether it provides increased fruiting. The production of bio-fertilizers is another example of a product that comes from a circular system, since it is mainly made of wastes from households and from the food industry.

The results of the investigations and the practical experiment in this study show that cultivation of oyster mushroom with cardboard as a substrate is fully possible. However, further studies are required to ensure that the fruit bodies grown on cardboard are suitable for consumption, considering any harmful substances that the fungus may have absorbed from the carton.

Main title:Svampodling i restprodukter
Subtitle:kan ostronskivling odlas på kartong?
Authors:Jonsson, Elin
Supervisor:Hultberg, Malin
Examiner:Karlen, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Pleurotus ostreatus, ostronskivling, oyster mushroom, kartong, cardboard
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10433
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10433
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:13 May 2019 12:56
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics