Home About Browse Search
Svenska


Tinggren, Sofie, 2019. Udder health inflammatory markers in camel milk (Camelus dromedarius) and milk yield. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Kenya is one of the biggest producers of camel milk in the world. Apart from milk production, camels are also a very important source of food and income for pastoralists. Camels (Camelus dromedarius) are well adapted to the harsh environments and arid parts of the country. Mastitis is one of the most common and costly diseases of dairy animals because of loss in milk yield and cost of treatment. The quality of the milk also decreases due to mastitis and the milk will be worth less. Mastitis can affect the storage life of the milk, which can lead to a loss in income. The aim of this literature review was to obtain a greater understanding of why camel milk has become so popular and what challenges the milk industry in Kenya must overcome. The aim of the field study was to investigate if there were any associations between the inflammatory markers, somatic cell count (SCC), N-acetyl-BD-glucosaminidase (NAGase) and lactate dehydrogenase (LDH), udder skin temperature or the California mastitis test (CMT), and subclinical mastitis or decreased quarter milk yields in affected quarters in camels. Descriptive statistic of the distribution of the inflammatory markers and milk yield were performed as well as statistical analyses of associations between each inflammatory marker and milk yield. The inflammatory markers SCC, NAGase, LDH and CMT appeared to be good markers for subclinical mastitis in Camelus dromedarius. The udder skin temperature did not work well as a marker for subclinical mastitis in this study. Milk yield did not show any relationship with CMT or with SCC. The percentage difference in milk yield between paired udder quarters nevertheless indicated that a high CMT was associated with a decreased milk yield up to 44.7%. However, more research is needed. As CMT is an easy and cheap way of detecting udder quarters with subclinical mastitis, it could be used as a measurement to improve udder health and camel milk quality in pastoral camel herds in Kenya.

,

Kenya är en av de största producenterna av kamelmjölk i världen. Förutom mjölkproduktion är kameler också en mycket viktig källa till mat och inkomst för pastoralister. Kameler (Camelus dromedarius) är väl anpassade till de hårda miljöerna och de torra delarna av landet. Mastit är en av de vanligaste och mest kostsamma sjukdomarna inom mjölkproduktionen pga den förlorade mjölkmängden och kostnaden för behandlingar. Mjölkens kvalitet minskar också pga mastit och mjölken blir mindre värd. Mastit kan också påverka mjölkens lagringstid, vilket kan leda till inkomstförluster. Syftet med denna litteraturöversikt var att få större förståelse för varför kamelmjölk har blivit så populär och vilka utmaningar mjölkindustrin i Kenya måste övervinna. Syftet med fältstudien var att undersöka om det fanns några samband mellan de inflammatoriska markörerna, somatisk cell count (SCC), N-acetyl-B-D-glukosaminidase (NAGase) och laktatdehydrogenase (LDH), juverhudstemperaturen eller California mastit test (CMT), och om de hade en relation med subklinisk mastit eller minskad mjölkmängd på juverdels nivå hos kameler. Beskrivande statistik över fördelningen av de inflammatoriska markörerna och mjölkmängd utfördes såväl som statistiska analyser eller med föreningar mellan varje inflammatorisk markör och mjölkmängd. De inflammatoriska markörerna SCC, NAGas, LDH och CMT är bra markörer för subklinisk mastit för Camelus dromedarius. Hudtemperaturen fungerade inte som en markör för subklinisk mastit i denna studie. Mjölkmängden visade inte något samband med CMT eller SCC. Den procentuella skillnaden i mjölkmängd mellan parvis jämförda juverdelar visade dock att ett högt CMT var förknippat med en reducerad mjölkmängd på upp till 44,7%, men mer forskning behövs. Eftersom CMT är ett enkelt och billigt sätt att hitta juverdelar med subklinisk mastit, kan det användas av pastoralister i kamelbesättningar, som en mätning för att förbättra hälsan och kvaliten på kamelmjöl i Kenya.

Main title:Udder health inflammatory markers in camel milk (Camelus dromedarius) and milk yield
Authors:Tinggren, Sofie
Supervisor:Morrell, Jane
Examiner:Östensson, Karin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:camel, subclinical mastitis, inflammatory markers, milk yield
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10348
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10348
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Miscellaneous animal disorders
Language:English
Deposited On:18 Apr 2019 07:55
Metadata Last Modified:19 Apr 2019 01:05

Repository Staff Only: item control page