Home About Browse Search
Svenska


Durchbach, Nikita, 2019. Behandling av Anaplasma phagocytophilum hos häst. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
771kB

Abstract

Ekvin granulocytär anaplasmos orsakas av bakterien Anaplasma phagocytophilum, som sprids med fästingen Ixodes ricinus. Anaplasma phagocytophilum är en strikt intracellulär bakterie som kan infektera många olika djurarter, så som nötkreatur, får, hund, häst och människa. Bakterien infekterar värddjurets neutrofiler och kan hos häst orsaka symtom som feber, ödem, nedsatt allmäntillstånd och ataxi, även subkliniska infektioner är vanligt. Diagnos kan ställas med blodutstryk där inklusionskroppar ses, analys för antikroppar (IFA eller ELISA) eller PCR.

Behandlingen av hästar med symtom varierar i Sverige, vissa behandlas endast med NSAID medan andra får både antibiotika och NSAID. Antibiotikan som används vid behandling är tetracykliner, många hästar tillfrisknar dock bra utan antibiotika. Med ökande resistensproblem vid antibiotikaanvändning är det önskvärt att minska administreringen av antibiotika. Dödsfall har förekommit hos häst vid experimentell infektion av anaplasma där infektionen inte har behandlats med antibiotika, men tycks vara mycket ovanligt. Tidigare har kronisk anaplasmos diskuterats, men i dagsläget finns ingen forskning som styrker att det skulle förekomma. Sammantaget är det intressant att granulocytär anaplasmos hos häst behandlas så olika.

I den här studien har djurägarenkät skickats till djurägare vars hästar testade positivt för anaplasma med PCR-analys via Distriktsveterinärerna år 2017, totalt 74 fullständiga enkätsvar erhölls. Resultatet visar att hästarna blev feberfria snabbare vid behandling med oxitetracyklin, 93 % blev feberfria inom 1-2 dagar efter första oxitetracyklingivan medan 47 % av de som inte fick oxitetracyklin blev feberfria på 1-2 dagar och för övriga 53 % tog det 3-6 dagar från första veterinärbesöket. Även tiden till tillbaka till full träning var snabbare i gruppen som fick oxitetracyklin, dock var denna skillnad ej statistiskt signfikant. Det tog mer än 4 veckor för ca 40 % av hästarna oavsett om de fick oxitetracyklin eller inte. Risken för biverkningar var cirka tre gånger högre i gruppen som antibiotikabehandlades jämfört med gruppen som inte fick antibiotika.

,

Equine granulocytic anaplasmosis (EGA) is caused by the bacteria Anaplasma phagocytophilum, spread by the tick Ixodes ricinus. Anaplasma phagocytophilum is an obligate intracellular organism that can infect many species such as cattle, sheep, dogs, horses and humans. The bacterium predominantly infects the neutrophils of the host and may in horses cause symptoms as fever, edema, depression and ataxia, but subclinical infections are common. Diagnostic tools include blood smears showing occlusion bodies, antibody analysis or PCRassay.

The treatment of horses with symptoms in Sweden vary, some horses are treated with nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) alone while others receive both antibiotics and NSAIDs. Antibiotics used for treatment are tetracyclines, but according to empirical experience among Swedish veterinarians many horses are comfortable and recover without antibiotics. With increasing development of antibiotic resistance, it is desirable to reduce the administration of antibiotics. It is therefore interesting that equine granulocytic anaplasmosis is treated differently. Fatal casesin experimental studies of EGA has occurred but is very rare. Previously, chronic anaplasmosis has been discussed, but currently there is no research that proves the occurrence of chronic EGA.

In this study, questionnaires have been sent to owners whose horses tested positive for anaplasmosis with PCR-assay at Distriktsveterinärerna in 2017, a total of 74 completed questionnaires were received. The results show that the horses became free from fever faster when treated with oxytetracyclines, 93% became free from fever within 1-2 days after the first administration of oxytetracycline while 47% of the horses not receiving oxytetracycline became free from fever within 1-2 days and for the other 53% it took 3-6 days from the first veterinary appointment. The group receiving oxytetracycline went back to full training faster, however, it took more than 4 weeks for about 40% of the horses whether or not they received oxytetracycline. However, the risk of adverse reactions was three times higher in the group treated with antibiotics compared with the non-antibiotic group.

Main title:Behandling av Anaplasma phagocytophilum hos häst
Authors:Durchbach, Nikita
Supervisor:Pringle, John and Ahrenbring, Camilla and Wartel, Monika
Examiner:Valarcher, Jean-Francois
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Anaplasma phagocytophilum, Häst, Behandling, Tetracyklin, NSAID
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10986
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10986
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2019 08:38
Metadata Last Modified:01 Mar 2021 00:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics