Home About Browse Search
Svenska


Bäckström, Julia and Olsson, Emil, 2019. Närmare naturen : ett förslag på en naturstig i Svinskinnsskogen i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

I dagens samhälle där stress ofta är en del av människors vardag är det viktigt att hitta tid och rum för återhämtning. Forskning visar att vistelse i naturen har en positiv påverkan på människors hälsa och välmående. Stenhagen som är beläget i nordvästra Uppsala är en av de stadsdelar som har utvecklats och byggts ut allteftersom antalet invånare i Uppsala har ökat. I detta arbete redovisas ett förslag på hur naturområdet norr om Stenhagen, Svinskinnsskogen kan göras mer attraktivt för de boende i stadsdelen att vistas och röra sig i. Till grund för förslaget ligger en litteraturöversikt, analyser av området och olika skisstekniker samt workshoppar. Förslaget utgår från tre olika platser i naturområdet. Platserna har olika karaktär och syftar till att vara målpunkter utmed en naturstig i Svinskinnsskogen. Platserna har utformats med enkla tillägg utifrån konceptet sinnen. Förslaget kan byggas vidare på i framtiden och leda hela vägen till naturreservatet Fiby urskog. Fler platser med samma koncept kan då utvecklas utmed naturstigen. Genom att sammanlänka Fiby urskog med intilliggande skogsområden och Svinskinnsskogen kan en social- och grön korridor skapas i landskapet.

,

In today´s society where stress is often part of people's everyday life, it is important to find time and space for recovery. Research shows that being in nature has a positive impact on human health and well-being. Stenhagen located in northwest Uppsala, is one of the districts that have been developed and expanded as the number of residents in Uppsala has increased. In this work, a proposal is presented on how the nature area north of Stenhagen, Svinskinnsskogen can be made more attractive for residents of the district to reside and increase the usage. The proposal is based on a literature review, an analysis of the area and various sketch techniques and work-shops. The proposal is based on three different places in the nature area. The sites are different and have different characteristics, and these are meant to act as a kind of target points along a nature trail in Svinskinnsskogen. The sites have been designed with simple additions based on the concept senses. The proposal is intended to serve as a start-up plan and in the future have the possibility to be extended all the way to Fiby urskog. More sites with same concept can be developed along the nature trail. By linking Fiby urskog with adjacent forest areas, a social and green corridor can be created in the landscape.

Main title:Närmare naturen
Subtitle:ett förslag på en naturstig i Svinskinnsskogen i Uppsala
Authors:Bäckström, Julia and Olsson, Emil
Supervisor:Dahlman, Bodil
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Friluftsliv, hälsa, naturstråk, naturområde, Svinskinnsskogen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10607
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10607
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2019 10:35
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics