Home About Browse Search
Svenska


Lilja, Johanna, 2019. Probiotikans effekt på avvänjningsdiarré hos smågrisar : kan utfodring med probiotika öka tillväxten. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Vid avvänjning utsätts smågrisar för flera stressfyllda moment som ofta resulterar i avvänjningsdiarré. Avvänjningen kan medföra negativa effekter på mukosan och mikrobiotan i digestionskanalen och därmed främja patogener som i sin tur ökar risken för avvänjningsdiarré. Diarrén har under de senaste decennierna behandlats förebyggande med antibiotika eller olika metaller, till exempel zink. I och med att användningen av antibiotika i tillväxtfrämjande syfte förbjöds inom EU år 2006 och att zink ska förbjudas i foder från och med år 2022 behöver substitut identifieras. Probiotika är ett alternativ som den här studien kommer att diskutera. Probiotika är levande organismer som, tillsatt i rätt mängd, medför positiva hälsoeffekter för djuret. I den aktuella studien studeras probiotikas effekt på hälsa och tillväxt hos smågrisar efter avvänjning. Probiotika kan ha positiva effekter på mukosan och medföra ökat foderintag och tillväxt hos smågrisar efter avvänjning. Det finns även studier som inte sett någon effekt på dessa hälsoparametrar. Slutsatsen i den här litteraturstudien är att probiotika tenderar att ha positiva effekter på hälsan och tillväxten hos avvanda smågrisar. Mer forskning behövs för att identifiera vilken sorts probiotika, i vilken mängd och vid vilken tidpunkt som är mest effektiv under olika förhållanden.

,

During weaning, piglets are subjected to several stressful events which frequently result in post weaning diarrhea. The weaning could cause negative effects on the mucosa and the microbiota in the digestive tract and thus promote pathogens which increase the risk of post weaning diarrhea. The diarrhea has in recent decades been treated preventively with antibiotics or various metals, such as zinc. Since the use of antibiotics for growth-promoting purposes was banned in the EU in 2006 and that zinc is to be banned in feed from 2022, substitutes need to be found. Probiotics is an option that this study will address. Probiotics are living microorganisms that, when ingested in the right amount, benefit the health in animals. This essay study the effects of probiotics on health and growth of piglets post weaning. Studies have shown that probiotics have positive effects on the mucosa, lead to increased feed intake and increased growth in piglets after weaning. However, there are also studies that do not show any effect in these health parameters. This study concludes that probiotics tend to have positive effects on the health and growth of weaned piglets. Further studies are needed to identify which probiotic are the most effective and in which amount it should be administrated to achieve the desirable effect.

Main title:Probiotikans effekt på avvänjningsdiarré hos smågrisar
Subtitle:kan utfodring med probiotika öka tillväxten
Authors:Lilja, Johanna
Supervisor:Pelve, Erik
Examiner:Dicksved, Johan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:digesionskanal, mikroorganismer, mikrobiota, zink, tillväxt, hälsoeffekter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10617
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10617
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Nutrition
Animal physiology - Growth and development
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2019 07:53
Metadata Last Modified:05 Jul 2019 11:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics