Home About Browse Search
Svenska


Säfström, Ida, 2019. Being close to a cow : experiences of learning and farming among students at an agricultural program. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
930kB

Abstract

The purpose of this thesis is to explore learning in farming environments from a perspective of bodily
experience. The aim is to create understanding about the role of bodily experience in learning the craft
of farming. I want to shed light on what kind of understandings that being mentally and physically
close to animals, things and people involved in farming environments can generate. The study is based
on participant observation among eleven high school students in their second year at an Agricultural
program in Rättvik, Sweden. The students’ statements, stories and daily practices, combined with my
own experiences of being there, both as a visitor and as a participant, form the basis of the result. It
shows how shared bodily experience can generate a sense of belonging and togetherness. It shows
how bodily experience in farming environments, which are related to what you have chosen to learn,
creates feelings of doing something that matters and is meaningful. The teachers and students I met
turn their school into a place where practice and bodily experience is allowed to play a vital part in
processes of learning. This thesis also illuminate how closeness to animals, people and things involved
in learning processes in farming environments can enhance feelings of care, responsibility and
understandings of what it is like to be with the world.

,

Syftet med den här uppsatsen är att utforska lärande i lantbruksmiljöer från ett perspektiv av
kroppsliga upplevelser. Målet är att skapa förståelse kring betydelsen av kroppsliga upplevelser i
lärandeprocesser relaterade till lantbruk. Jag vill belysa vilka typer av förståelser som mental och
fysisk närhet till djur, ting och personer involverade i lantbruksmiljöer kan leda till. Studien bygger på
deltagande observation bland elva gymnasieelever i årskurs två på ett naturbruksprogram i Rättvik,
Sverige. Elevernas uttalanden, berättelser och dagliga praktiker tillsammans med mina egna
upplevelser av att vara bland dem, både som besökare och deltagare, utgör studiens resultat. Det visar
hur delade kroppsliga upplevelser kan ge upphov till känslor av tillhörighet och gemenskap. Det visar
hur kroppsliga upplevelser i lantbruksmiljöer och situationer, som är relaterade till du valt att lära,
skapar känslor av att göra något som har betydelse och är meningsfullt. Beskrivningar av detta blir ett
sätt att lyfta fram hur de lärare och elever jag mötte gör sin skola till en plats där praktik och
kroppsliga upplevelser tillåts spela en viktig roll i processer av lärande. Det visar också hur närhet till
djur, personer och ting i lärandeprocesser i lantbruksmiljöer kan stärka känslor av omtanke, ansvar och skapa förståelse för vad det innebär att vara med världen.

Main title:Being close to a cow
Subtitle:experiences of learning and farming among students at an agricultural program
Authors:Säfström, Ida
Supervisor:Hansen, Kjell
Examiner:Bartholdson, Örjan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:learning, bodily experience, closeness, farming, students, non-humans
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10881
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10881
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Education
Language:English
Deposited On:16 Sep 2019 08:19
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics