Home About Browse Search
Svenska


Tufvesson, Carina, 2019. Parasitinfektioners påverkan på köttkvaliteten hos nötkreatur och får. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
511kB

Abstract

Arbetet illustrerar hur köttkvaliteten hos nötkreatur och får påverkas av djurens tillväxt och hur parasiterna kan störa denna. Den främsta påverkan som är återkommande i flera studier är en försämrad aptit samt en negativ effekt på tillväxten. Vanligt förekommande parasiter hos nötkreatur och får är Ostertagia ostertagi (löpmagmask),Teladorsagia (Ostertagia) circumcincta (mellanstora magmasken), Haemonchus contortus (stora magmasken) och Cooperia oncophora (Tunntarmsmask). Parasitinfektioner orsakar ofta subklinisk sjukdom, vilket innebär att djuren till synes verkar friska och det är först när en kraftigt nedsatt produktion påvisas som infektionen upptäcks via träckprov. En störd spjälkning och absorption av näringen kan leda till en sämre utnyttjandegrad av fodret och en reducering av tillgänglig energi vilket minskar tillväxten. När produktionsdjuren inte kan nytta tillväxtpotentialen kan det medföra att slaktmognaden förskjuts eller att formklassen försämras. Förändringar i det slutliga pH-värdet, smak och köttfärg är några av effekterna som påvisats i köttkvaliteten hos djur som infekterats av parasiter. Studier har påvisat att parasiternas påverkan på värddjuret kan begränsas och motarbetas genom avmaskning eller stödutfodring med en proteinrik foderstat. Båda åtgärderna har uppvisat positiv effekt på tillväxten och störning i parasiternas reproduktion, det vill säga färre parasiter utvecklas fullt ut till vuxna individer. Antalet studier där parasitinfektionens direkta effekt på köttkvalitet är knappa och ämnet bör belysas i framtida studier.

,

This work illustrates how the meat quality is affected by the growth of the animals and how the parasites can interfere with it. The main impact that is recurring in several studies is an impaired appetite and a negative effect on growth. Common parasites are Ostertagia ostertagi, Teladorsagia (Ostertagia) circumcincta, Haemonchus contortus and Cooperia oncophor all of which are considered gastrointestinal nematodes. Parasite infections can cause subclinical symptoms, which means that the animals appear to be healthy and it is only when a reduced production is detected that the infection is discovered. A disturbed digestion and absorption of the nutrition leads to a negatively affected feed utilization and a reduction of available energy which affects growth. When an animal is unable to benefit from the growth potential it could result in a delay of the carcass maturity or a deficient carcass composition. Changes in the final pH, taste and meatcolor are some of the effects detected in the meat quality of animals infected by parasites. The parasitic damage on the animal can be limited and counteracted by treatments or supplementation of the diet, both of which have shown a positive effect on growth and disturbance of the parasite's reproduction. The number of studies in which the direct effect of parasitic infection on meat quality is scarce and the area needs to be highlighted in future studies.

Main title:Parasitinfektioners påverkan på köttkvaliteten hos nötkreatur och får
Authors:Tufvesson, Carina
Supervisor:Arvidsson Segerkvist, Katarina
Examiner:Höglund, Johan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:parasiter, infektion, köttkvalitet, idisslare, nötkreatur, får
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10633
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10633
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Pests of animals
Food composition
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2019 11:57
Metadata Last Modified:05 Jul 2019 11:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics