Home About Browse Search
Svenska


Gilbertsson, Isabell, 2019. Bevattning av spannmål : en ekonomisk analys. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Den senaste tidens klimatförändring har bidragit till ett ökat intresse för bevattning av spannmål bland svenska lantbrukare. Det finns dock osäkerheter kring hur lönsamt det är att bevattna spannmål och syftet med denna studie är därför att ge nya insikter i bevattningens ekonomi för att stödja jordbrukares beslutfattande relaterat till bevattning av spannmål. Studien genomförs som en kvantitativ analys av två typ-gårdar i Östergötland varav den ena gården har konventionell växtodling och den andra har ekologisk växtodling. Arealen som ligger till grund för analysen är 100 hektar och spannmålsgrödorna begränsas till de tre största spannmålsgrödorna i området: höstvete, korn, och havre. Typ-gårdarna analyseras utifrån tre olika scenarion baserat på olika kostnadsförutsättningar; (1) nyinvestering i bevattningssystem för spannmål med vattenuttag ur närliggande sjö eller vattendrag; (2) nyinvestering i bevattningssystem för spannmål som inkluderar en bevattningsdamm för vattenuttag; (3) bevattning av spannmål vid redan tillgänglig kapacitet. Resultaten visar att bevattning av spannmål kan vara ekonomiskt försvarbart vid redan tillgänglig kapacitet för både konventionell och ekologisk odling. Om hela investeringen ska bäras av spannmålen kan en ekonomisk vinst erhållas vid ekologisk odling givet att det finns tillgång till ytvatten från sjö eller vattendrag. Det är dock svårt att ekonomiskt motivera en nyinvestering som ska bäras av enbart konventionell spannmål givet dagens spannmålspriser. Om investeringen även inkluderar en bevattningsdamm är en investering inte ekonomiskt försvarbart för någon av typ-gårdarna.

,

The recent times climate changes have contributed to an increased interest in irrigation of cereals among Swedish farmers. There are though uncertainties about how profitable it is to irrigate cereals and the purpose of this study is to provide new insights into the economics of irrigation to support farmer’s decision making related to irrigation of cereals. This study performs a quantitative analysis of two type-farms in Östergötland, of which one has conventional farming and the other organic farming. The underlying acreage of the analysis is 100 hectares and the cereal crops are limited to the three largest in the area: winter wheat, barley, and oats. The economics of irrigating cereals are analysed in different scenarios based on different cost assumptions. The results show that irrigation of cereals can be economically justifiable for both conventional and organic farming in the case where irrigation capacity is already available on the farm. In the case of a new irrigation investment, an economic profit can be obtained in organic farming, given that there is access to surface water from a lake or river. It is however difficult to economically justify a new investment that will be worn only by conventional cereals given today's cereal prices. If the irrigation investment also includes a reservoir for water storage, an investment is not economically justifiable for any of the type-farms.

Main title:Bevattning av spannmål
Subtitle:en ekonomisk analys
Authors:Gilbertsson, Isabell
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1199
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:bevattning, spannmål, investering, lönsamhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10759
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10759
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:17 Jul 2019 08:16
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics