Home About Browse Search
Svenska


Fridolf, Johanna, 2019. Egg reappearance period hos cyathostominer efter behandling med ivermektin. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I princip alla hästar bär eller har någon gång exponerats för parasiter från släktet cyathostominae (hästens små blodmaskar), vilka är hästens vanligast förekommande endoparasiter. Infektionen är oftast inte märkbar men kan orsaka symtom i form av avmagring, diarré och kolik hos kraftigt infekterade individer. Larval cyathostominos är ett allvarligt tillstånd förknippat till ett omfattande massutträde av inkapslade cyathostominae-larver från tarmväggen som kan vara fatalt för hästen.

Rutinmässig anthelmintikabehandling flera gånger per år har varit hörnstenen i kontrollen av parasitinfektion från 1980 till 2007. Denna överanvändning av läkemedel har resulterat i att hästens parasiter har utvecklat resistens mot avmaskningsmedel. Den befintliga resistensen hos de små blodmaskarna mot fenbendazol och pyrantel är utbredd. Substanserna som finns kvar att tillgå mot infektionen är således ivermektin och moxidektin som ingår i de makrocykliska laktonerna. Den senaste tiden har rapporter från Europa och världen varslat om begynnande resistens även mot ivermektin och moxidektin i form av förkortad egg reappearance period (ERP).

Studiens syfte är att undersöka ivermektins effektivitet genom att utföra en fecal egg count reduction test (FECRT) samt bestämma tidpunkt för ERP. 2007 utfördes en liknande studie i Sverige av Osterman med flera och då kunde ingen resistens mot ivermektin påvisas.

Tre gårdar och totalt 23 hästar deltog i försöket. Resultatet av FECRT visade att ivermektin hade reducerat antalet ägg > 99 % två veckor efter avmaskning. ERP beräknades med tre olika definitioner definition 1.) Veckan för första positiva äggräkningen efter avmaskning. Definition 2.) Veckan då medelantalet ägg > 10 % av medelantalet ägg innan avmaskning. Definition 3.) Veckan då medelantalet ägg i gruppen överstiger 100 EPG. För definition 1 var ERP 5-6 veckor lång och för definition 2 beräknades ERP från 7 till över 8 veckor på de olika gårdarna. Med definition 3 beräknades ERP från 7 till över 8 veckor. Resultatet ger en antydan om att ERP för ivermektin är förkortad jämfört med de ursprungliga minst 8 veckorna när preparatet först kom ut på marknaden. Detta är en tidig indikation på att resistens håller på att utvecklas mot substansen. Ett FECRT påvisade däremot ingen bristande behandlingseffektivitet för ivermektin och därmed kan ingen befintlig resistens konstateras.

Studien bör ses som en motivering till att vidare undersöka och kartlägga resistensläget på svenska hästgårdar för att i ett så tidigt skede upptäcka problemet och därefter utveckla nya riktlinjer och rekommendationer gällande träckprovstagning och avmaskning.

,

All grazing horses have been exposed or infected by parasites from the genera cyathostominae (small bloodworms), which are the most prevalent endoparasites in horses. The infection does most commonly not affect the horse but may cause symtoms as weightloss, diarrhea and colic in heavenly infected individuals. Larval cyathosominosis is a fatal condition associated with an extensive excystment of incapsulated larvae from the gut wall, which may occur in infected horses.

Routine administration of anthelmintics several times per year have been the corner-stone in control of parasiteinfections from 1980 to 2007. This overuse of anthelmintic drugs have resulted in anthelmintic resistance in equine parasites. There is widely-spread resistance in cyathostominae against fenbendazole and pyrantel. The macrocyclic lactones ivermectin and moxidectin are therefore the substances most commonly used nowadays. Recently several European countries rapport of emerging resistance in form of a shortened egg reappearance period (ERP).

The aim of this study is to evaluate the efficiency of ivermectin by performing a fecal egg count reduction test (FECRT) and determine the ERP for ivermectin. In year 2007 no detection of emerging och existing resistance to ivermectin was made when a similar study was done in Sweden.

Three farms and a total of 23 horses participated in the trial. The FECRT results showed that ivermectin reduced the number of eggs with > 99% two weeks post-treatment. ERP was determined with three different methods. Method 1.) The week for the first positive fecal egg count post-treatment. Method 2.) The week post-treatment when the mean eggnumber > 10% of the mean eggnumber pre-treatment. Method 3.) The week post-treatment when the mean eggnumber exceeds 100 EPG. With method 1 the ERP was calculated to 5-6 weeks and 7 to more than 8 weeks for method 2 on the different farms. With method 3 the period was calculated from 7 to more than 8 weeks. The result indicates that ERP for ivermectin is shortened compared to the least 8 weeks when the substance was first launched. This is an early indication that resistance to ivermectin in cyathostominae is emerging. The FECRT on the other hand did not detect insufficient efficacy of ivermectin in reducing the eggnumber.

The conclusion of this study is that suspicion of emerging resistance can be made but further studies on a bigger population is needed for confirmation. It should motivate to further investigate the current situation in Sweden. So, if resistance in cyathostominae is truly emerging, new guidelines and recommendations in parasite control can be made as early as possible.

Main title:Egg reappearance period hos cyathostominer efter behandling med ivermektin
Authors:Fridolf, Johanna
Supervisor:Tyden, Eva
Examiner:Höglund, Johan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:anthelmintika, resistens, cyathostominae, små blodmaskar, ivermektin, ERP, egg reappearance period
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10631
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10631
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2019 11:50
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics