Home About Browse Search
Svenska


Niskanen, Petra, 2019. Gröna tak : möjligheter och begränsningar för biologisk mångfald. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Tak är en begränsande växtplats med hög sol och vind exponering, torka och grunt substratdjup. Klimatet gör direkt och indirekt genom den begränsade mängd växtarter som kan överleva på taken att gröna tak inte kan vara ett habitat för alla arter. Bland fåglar som setts på gröna tak är majoriteten arter med sitt naturliga habitat i bergiga miljöer eller öppna gräslandskap. En medvetenhet om gröna taks begränsningar och en kännedom om arterna som lever i området där ett grönt tak ska anläggas är viktigt för att taket ska kunna bidra till biologisk mångfald. Tak som specifikt är designade för att fungera som ett specifikt habitat och tak som har många olika mikrohabitat bör vara mer lyckade i sitt bidrag till biologisk mångfald och bevarandet av hotade arter. Konnektivitet är viktigt för bevarandet av biologisk mångfald, framförallt för mobila arter. Gröna tak kan användas i gröna korridorer och stepping stones för att förbättra konnektiviteten.

,

Roofs are a place that has a lot of limitations for plants as habitats. The high wind and sun exposure and the shallow substrate affect the green roofs possibilities as a habitat directly and indirectly through the limited possible choice of planting. Green roofs can therefore not be a habitat for all species. The majority of birds found on green roofs are species that are adapted to a rocky habitat or an open grass habitat. It’s important to be aware of these limitations and to have knowledge of the species that live in the area where a green roof is planned to be constructed if the green roof is to have a positive affect on biodiversity. Green roofs specifically designed to act as a specific habitat or constructed with different microhabitats should be more successful in it’s affect on biodiversity and wildlife conservation. The connectivity is important for wildlife conservation, especially for species that are mobile. Green roofs can be used as green corridors and stepping stones to improv the connectivity.

Main title:Gröna tak
Subtitle:möjligheter och begränsningar för biologisk mångfald
Authors:Niskanen, Petra
Supervisor:Dovlén, Sylvia
Examiner:Eriksson, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Gröna tak, biologisk mångfald, konnektivitet, artdiversitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10717
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10717
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Jul 2019 11:04
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics