Home About Browse Search
Svenska


Frenzel, Anna, 2019. Blommande pärlband : Vilbergsparkens dagvattenstråk. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
12MB

Abstract

Intensivare regn och en tätare stadsbyggnad kommer att ställa större krav på både effektivare dagvattenhantering och effektivare nyttjande av ytor. Det är en viktig och självklar funktion hos våra parker att kunna ta hand om dagvatten.

Syftet med detta arbete är att visa hur en dagvattenanläggning i Vilbergsparken i Norrköpings kommun kan utformas, med speciellt fokus på växtligheten.

Detta arbete inleddes med en förstudie som bestod av tre parallella spår: Teoretisk översikt över växter i dagvattenanläggningar, studier av referensprojekt samt inventering och analys av Vilbergsparken och den planerade dagvattenhanteringen i parken. Metoderna för detta har varit litteraturstudier, intervjuer, platsbesök, dokumentgranskning och samtal med sakkunniga. Utifrån dessa studier har sedan ett gestaltningsförslag för dagvattenanläggningen i Vilbergsparken arbetats fram.

Gestaltningens huvudidé var att låta dagvattenanläggningen bli ett blommande pärlband genom Vilbergsparken. Huvudprinciperna var att låta våtmarksvegetation etablera sig spontant och komplettera detta med blommande växter på utvalda platser och rama in med rumskapande träd och buskar. Diken och dammar ges mjuka, rundade former med flacka slänter för att smälta in i parken. Växter valdes för att tillföra en ökad variation och längre blomningssäsong i parken.

Spontanetablerad våtmarksvegetation är intressant ur perspektivet att minimera användningen av förnybara resurser. Den fyller också renande och fördröjande funktioner i en dagvattenanläggning, men riskerar att uppfattas som ogräs. Många människor föredrar landskap som upplevs prydliga och som visar tecken på mänsklig omsorg. Blommor och träd är huvudingredienser i min gestaltning för att rama in det vilda. Stora och visuellt starka blommor i högre andel än vad som är naturligt kan ge en ökad acceptans för en naturlik gestaltning. Träd är också något som människor i hög grad är benägna att omedelbart uppskatta. Men spontanetablerad vegetation kan också vara både rik i upplevelse och arter och ge en naturlig känsla som tydligt signalerar vatten. Med medveten skötsel med en tydlig strategi kan också platsen formas och utvecklas över tiden.

,

Climate changes will lead to more intense and frequent rainfall, resulting in overloaded storm sewers and flooding. Denser cities with more hard surfaces also increase the storm water load and demands a more efficient use of space were multiple functions are combined. Handling stormwater is an important and natural function of our parks.

The aim of this work was to show how a stormwater facility in Vilbergsparken in the city of Norrköping can be designed, specifically focusing on vegetation and planting design.

The project started with an initial study consisting of three different parts, a theoretical overview of plants in storm water systems, a study of reference projects and inventory and analysis of Vilbergsparken and the planned open storm water drainage system. The methods used were literature studies, interviews, site visits and document studies. Based on the result of these studies a design proposal was created. Sketching was used through the entire process to capture, explore and evaluate ideas.

The main idea for the design is a string of flowering pearls along the drainage system. The main design principles were to let wetland vegetation self-establish, complimented by planted flowering focal points at selected spots and to use trees and shrubs to create the space and structure around the facility. Swales and ponds are given gentle slopes and rounded shapes to integrate in the surrounding landscape. Plants were chosen to increase diversity and flowering season in the park.

Self-established plants are interesting from the aspect of saving both economic and ecological resources. Experience also show that it is functional in stormwater drainage systems where it results in a rich flora, which contribute to the retention and cleaning of the water. Natural flora, settling at their own will, can be perceived as weeds. Many people prefer landscapes that are tidy, showing signs of human care. A main strategy in my design was to use trees and flowering plants to give the natural wetland vegetation an orderly frame signalling human intention. On the other hand, natural flora may add a natural feel and enhance the experience of a water landscape.

The maintenance required will be relatively simple, based on cutting back the vegetation. It also offers the opportunity for creative management, where for example access to water can be regulated.

Main title:Blommande pärlband
Subtitle:Vilbergsparkens dagvattenstråk
Authors:Frenzel, Anna
Supervisor:Nilsson Varhelyi, Hildegun
Examiner:Andersson, Thorbjörn and Espmark, Helena and Granvik, Madeleine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:dagvatten, växtgestaltning, våtmarksvegetation, Vilbergen, Norrköping, park
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10880
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10880
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Sep 2019 08:14
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics