Home About Browse Search
Svenska


Kling, Stina, 2019. Halmhäckar – ett sätt att öka grisarnas undersökningsmöjligheter?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
330kB

Abstract

I det vilda ägnar grisar mycket tid åt att undersöka sin omgivning, grisar inom intensiv produktion är fortfarande starkt motiverade till att undersöka omgivningen. I Sverige ges halm dagligen för att stimulera dessa beteenden, hålla en bra välfärd och reducera risken för att de undersökande beteendena riktas gentemot svansar. Svansbitning är ett onormalt beteende som påverkar grisarnas hälsa, produktion och lönsamhet. I Europa är det olagligt att rutinmässigt kupera svansar men det görs i stor utsträckning ändå och ingreppet är ofta väldigt smärtsamt för grisarna.

I den här studien undersöks 104 slaktgrisar fördelade i 10 boxar, varav 5 boxar har en halmhäck och resterande får halm utspridd på golvet. Materialet som studerats bestod av film från två olika tillfällen när grisarna var mellan 3 till 6 månader gamla. Beteendeobservationer gjordes med 15 minuters intervaller under 24 timmar. Resultatet visade att grisarna vilade i snitt 81 % av dygnet, och grisarna med halmhäck var 2 % mindre aktiva än de med utspridd halm. Halmhäcksgrupperna vid tillfälle 1 hade inte tömt sina halmhäckar, men jämförelse av grupperna vid tillfälle 2 visade att halmhäcksgrupperna utförde fler halmrelaterade beteenden än kontrollgrupperna som fick halm utspridd på boxgolvet (halmhäck 49 %, utspridd halm på golvet 33 %). Kontrollgrupperna hade fler beteenden riktade mot inredning och andra grisar än halmhäcksgrupperna. Slutsatsen av detta var att halmhäckarna gjorde så att grisarna i gruppen Halmhäck tillfälle 2 ägnade större del av sin aktiva tid åt manipulering av halm. Samt att de var som mest aktiva i samband med utfodringar och tilldelning av halm.

,

In nature pigs spend a lot of time investigating their surroundings and pigs are still strongly motivated to perform behaviors like rooting and foraging. Straw is given daily in Sweden as a way to stimulate these behaviors, increase the welfare and reduce the risk of redirected behavior towards tails. Even so, tail biting still occurs which affects both health, profitability and production. In Europe tail docking on routine is banned, still 90 % of all pigs in Europe are tail docked, which can be very painful for the pigs.

In this study 104 slaughter pigs placed in 10 different pens, 5 pens with straw racks and 5 pens with straw scattered on the floor where investigated. The material consisted of motion pictures at two occasions, one in the beginning and one in the middle of the production period. The observations of behavior were made with 15 minute intervals, 24 hours at each occasion. These observations showed that the pigs were resting for 81 % of the day, and the pigs with straw racks were 2 % less active than the pigs with scattered straw on the floor (control group). At the first occasion the pens with straw racks did not empty their straw racks, but a comparison was made between treatments, the pigs with straw racks and the pigs with scattered straw on the floor from the second occasion. The aim was to investigate if straw racks increased the pigs explorative behavior, and the result showed that pigs with straw racks performed more straw related behavior (49 %) than the control pigs (33 %). The control group performed more behavior directed at other pigs and pen fittings. The conclusion was that straw racks initiated the pigs from the second occasion to manipulate straw more and for longer periods. Pigs’ activity levels were highest around feeding and allocation of straw.

Main title:Halmhäckar – ett sätt att öka grisarnas undersökningsmöjligheter?
Authors:Kling, Stina
Supervisor:Wallgren, Torun
Examiner:Lundin, Lisa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:pig, straw, straw rack, manipulative material, tail biting
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10608
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10608
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2019 10:38
Metadata Last Modified:03 Jul 2019 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics