Home About Browse Search
Svenska


Wass, Emilie, 2019. Hemlösa katter som djurunderstödd insats på äldreboenden – ett win-win-upplägg. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I Sverige finns ett stort djurskyddsproblem med hundratusentals övergivna och hemlösa katter. Ett annat problem i det svenska samhället är att många äldre människor, framförallt de som bor på permanenta äldreboenden, lider av ensamhet, depression och låg aktivitetsnivå. I många genomförda vetenskapliga studier har man kommit fram till att djur har en generell positiv inverkan på människor och studier som inriktat sig på äldre människor har bland annat gett resultat och slutsatser som tyder på att djur kan stimulera och tillfredsställa äldre människors behov av aktivitet och socialisering och samtidigt reducera både ensamhetskänsla och negativa effekter på allmänhälsan. Ett samarbete katthem och äldreboenden emellan skulle kunna innebära att fler hemlösa katter kan adopteras från katthem och de äldre människorna som bor på äldreboendet skulle få möjlighet till daglig kontakt med katter, ett samarbete som skulle gynna både katters och äldre personers välfärd. Syftet med denna studie var att undersöka möjligheten med att hemlösa katter på katthem ska kunna adopteras av äldreboenden som djurunderstödd insats samt framtidsmöjligheterna för ett eventuellt samarbetskoncept katthem och äldreboenden emellan. Denna studie presenterar en sammanfattning av nuvarande forskning inom ämnets aspekter, tre enkätundersökningar samt kortfattat om ett framtida projekt och färdigt koncept för ett samarbete mellan katthem och äldreboenden.

Responsen på enkätundersökningarna var tillfredställande och resultatet indikerar att katthem och äldreboenden är öppna för idén om ett framtida samarbete där katter omplaceras från katthemmen till äldreboendena med stöd och rådgivning från katthemmens personal, och att ett sådant samarbete även skulle vara genomförbart i praktiken. Ett tydligt upplägg krävs för att hantera problemfrågor så som rutiner kring pälsallergi, ansvar och hygien. Ett utformat samarbete katthem och äldreboenden emellan är ett generellt nytt och oprövat koncept som förmodligen kommer kräva både praktiska tester och mer vetenskaplig forskning om konceptet specifikt för att utveckla det vidare genom att upptäcka eventuella problem och svårigheter med konceptet i praktiken. Svarsfrekvensen på enkäterna var för låga för att kunna genomföra statistiska uträkningar i studien, vilket medför att resultaten bör beaktas
med försiktighet. Dock skulle denna studie kunna användas som pilotstudie till framtida forskning.

,

We have a big animal welfare problem in Sweden with hundreds of thousands of abandoned and homeless cats. Another problem in the Swedish society is the large number of elderly people, especially those living in permanent retirement homes, who suffer from loneliness, depression and low activity. Many scientific studies have concluded that animals in general have a positive impact on human beings. Furthermore, studies that focus on elderly people have, among other things, yielded results and conclusions which indicate that animals can stimulate and satisfy the needs for activity and socialization of elderly people, while at the same time reducing both feelings of loneliness and negative effects on their general health. A cooperation between the cat shelters and the retirement homes could lead to a higher adoption frequency of homeless cats from the cat shelters, and the elderly people living in the retirement homes would get the opportunity to daily contact and socialization with cats through animal-assisted activity. Such a cooperation would benefit the welfare of both cats and elderly people. This study presents a review of current research in the topic, three survey questionnaires, and a future project and concept for a cooperation between Swedish cat shelters and retirement homes. The total response rate to the surveys was 46 %. The result indicates that cat shelters and retirement homes are positive to the idea of a future cooperation, which means that homeless cats would be adopted from the cat shelters to the retirement homes, including support and advice from the cat shelter staff, and that such a cooperation would be possible in practice. A plan needs to be arranged for how to deal with potential issues and problems of having a cat as a therapy animal at a retirement home, such as fur allergy among staff and residents, responsibility for the cat at the retirement home, hygiene routines, and the ability of the retirement home to fulfill the cat's basic needs for a good welfare. A designed cooperation between cat shelters and retirement homes is a generally new and untried concept which probably will require both practical tests and more scientific research on the concept. Specifically, this needs to be developed further by discovering potential problems and difficulties with the concept in practice. The response frequency on the survey questionnaires was satisfying, but too low to be able to implement statistical calculations in the study, which means that the results should be interpreted with caution.

Main title:Hemlösa katter som djurunderstödd insats på äldreboenden – ett win-win-upplägg
Authors:Wass, Emilie
Supervisor:Lidfors, Lena
Examiner:Yngvesson, Jenny
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:katt, hemlösa katter, djurunderstödd insats, äldreboende, katthem, samarbete
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10685
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10685
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2019 10:53
Metadata Last Modified:10 Jul 2019 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics