Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Cecilia, 2019. Utformning av spaltbevattning : kan det vara vägen mot renare grisar?. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
406kB

Abstract

Hygien i svenska slaktsvinsstallar och arbetsbelastningen under sommartid kan vara ett
problem i Sverige på grund av att grisarna använder den fasta liggytan som gödselyta under
sommartid. Att grisen försöker kyla sig när den utsätts för värmestress, hög beläggning, icke
optimal utfodringsstrategi samt ökad produktivitet är faktorer som alla bidrar till dålig
boxhygien. Detta påverkar både personerna som arbetar i stallet samt grisens välmående då
det i stallarna blir nedsmutsade boxar och en ökad ammoniakavgång. I Sverige är det lag på
en fast liggyta som möjliggör att lantbrukare kan ge grisen sysselsättning i form av halm.
Grisar som är gödselförorenade bidrar till problematik inom djurvälfärd samt ur ett
livsmedelssäkerhets perspektiv och denna problematik behöver åtgärdas på något sätt.

I detta examensarbete undersöks frågan om spaltbevattning kan vara en lösning genom en
enkätstudie. Enkäter skickades ut till lantbrukare som har som har spaltbevattning. Det
innehåller också en litteraturstudie som ska ge mer kunskap inom ämnet spaltbevattning.
Punkter som det diskuteras kring är om spaltbevattning kan bidra till en bättre miljö i de
svenska stallarna och om det går att minska andelen gödselförorenande grisar.
Investeringskostnad, etiska och sociala aspekter är också viktiga frågor som bearbetas. Dessa
punkter diskuteras utifrån två olika utformningar av spaltbevattning; droppbevattning och
duschbevattning. Droppbevattning innebär att det droppar vatten ned på spaltgången medan
duschbevattning är en dusch av vatten med mindre droppar som sprutas ned på spaltgången.
Det som påvisats är att de olika systemen bidrar till minskning i arbetstid gällande
gödselskrapning och att boxhygienen blir bättre. Duschbevattningen leder till att grisen kan
kylas och således få ett bättre välmående. Det är enligt lantbrukarna däremot ingen kvickfix
som leder till att alla boxar blir rena direkt. Med droppbevattning väljer grisen att inte ligga på
spalten. Grisen slappnar inte av med droppande vatten på sig och sover då på den torra
liggytan vilket kan vara en bidragande orsak till att dessa boxar blir renare.

,

Hygiene in Swedish slaughter pig houses and the workload during summer time can be a
problem in Sweden because the solid lying surface gets polluted with dung during the
summer. The fact that the pig is trying to cool down themselves when exposed to heat stress,
high stocking-rates, non-optimal feeding strategy and increased productivity are all reasons to
problems with bad hygiene in the pens. This affects both the people who work in the stable
and the well-being of the pig due to fouled pens and increased amount of ammonia in the air.
There is a law in Sweden to have solid lying surfaces. These surfaces are for the pig to rest on
and also a spot where the pigs can occupy themselves with straw. Pigs that are contaminated
with manure contribute to problems in animal welfare.

This study processes the questions about systems for soaking the slats with water by means of
an inquiry sent to farmers who have such systems installed. There is also a literature study
that will provide more knowledge in the field of pens for slaughter pigs and hygiene
problems. The study discusses whether or not drip or shower cooling could contribute to a
better environment in the Swedish stables. Another point is if there is a possibility to reduce
the rate of pigs with the behavior when it comes to fouling. Investment costs, ethical and
social aspects are also important issues that are being processed. These points are discussed
based on two different designs of slat soaking systems; drip soaking and shower soaking. Drip
soaking means that water drops down onto the slat while shower soaking is a shower of water
with smaller droplets that is sprayed onto the slat. We can point out that the various systems
contribute to a reduction in workload and that the pen hygiene becomes better. Shower
soaking leads to pigs being able to cool down and to be more prosperous during the summer
period with warm weather. According to the farmers, on the other hand, it is not a quick fix
that results in that all pens become immediately clean. With drip soaking, the pig does not
choose to lie on the slat. The pig does not relax with dripping water on them and they choose
to sleep on the dry and solid lying surface which can be a contributing reason for why these
pens becoming cleaner.

Main title:Utformning av spaltbevattning
Subtitle:kan det vara vägen mot renare grisar?
Authors:Johansson, Cecilia
Supervisor:Olsson, Anne-Charlotte
Examiner:Magnusson, Madeleine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:spaltbevattning, droppbevattning, duschbevattning, djurvälfärd, boxhygien, slaktsvinstall
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10898
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10898
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:17 Sep 2019 05:47
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics