Home About Browse Search
Svenska


Forsberg, Hanna-Cajsa and Olsson, Frida, 2019. Metabola förändringar vid ökad fettvävnad och framgångsrik viktnedgång hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
560kB

Abstract

Övervikt är ett växande problem hos våra sällskapshundar. Det finns flera möjliga konsekvenser av en ökad kroppsvikt, exempelvis ortopediska, respiratoriska och kardiovaskulära sjukdomar. Det är därmed viktigt att djursjukskötare och annan kvalificerad personal inom djurhälsovården arbetar preventivt för att förebygga övervikt hos hund. Att upprätta en viktmottagning på kliniken är ett lämpligt tillvägagångssätt för att arbeta med viktnedgång hos hundar.

Syftet med den här studien var att undersöka vilka metabola förändringar som uppstår till följd av en ökad fettvävnad hos hundar. Samt att undersöka vilka förutsättningar djursjukskötare behöver för att kunna arbeta med viktnedgång hos hund. Genom en litteraturstudie samlades data in för att besvara hur metabolismen påverkas av en ökad fettvävnad. Sammantaget visar de vetenskapliga studierna att en större ansamling fettvävnad leder till komplexa metabola förändringar. Vid övervikt sker bland annat en ökning av cytokiner, så som TNF-α och IL-6, samt en minskning av en adipokin kallad adiponektin. Möjliga konsekvenser av dessa förändringar är insulinresistens, låggradig kronisk inflammation, förhöjt blodtryck och cancer. I resultatets andra del redogörs för hur en djursjukskötare kan arbeta med hundars viktnedgång på en viktmottagning. Data samlades in genom en litteratur- och intervjustudie. Det framkom både i intervjun och litteraturen att goda kunskaper om bedömning av body condition score, nutrition och överviktens konsekvenser krävs för att arbeta med viktminskning hos hund. Djursjukskötare, och annan djurhälsopersonal, har mycket kunskap inom nämnda områden och lämpar sig väl till att ansvara för arbetet på en viktmottagning. Utöver dessa kunskaper måste även intresse om ämnet finnas då det är ett tidskrävande arbete med mycket administrativa uppgifter. Det är även betydelsefullt att ha en bra kommunikation med djurägaren eftersom största jobbet med viktnedgången sker hemma. Djursjukskötarens arbete med hundars viktnedgång handlar mycket om att kunna stötta och motivera djurägaren genom hela processen.

,

Obesity is a growing problem among our pet dogs. There are several potential consequences related to obesity, for example orthopedic, respiratory and cardiovascular diseases. Veterinary nurses and other personell at animal hospitals should therefore prevent obesity in dogs at an early stage. By establishing a weight clinic the personell can assist the owner with the dog’s weight loss.

The aim of this literature study was to determine what metabolic changes that occur as a result of an increased adipose tissue in dogs. Furthermore, the study aimed to establish what conditions veterinary nurses require in order to help and assist dog owners with their dog’s weight loss. This was conducted with a combination of a literature study and an interview. Results from the literature study shows that increased adipose tissue leads to complex metabolic alterations. Cytokines such as TNF-α and IL-6 increased, while an adipokine called adiponectin decreased during weight gain and obesity. Possible consequences of these changes are insulin resistance, chronic inflammation, elevated blood pressure and cancer.

The interview study showed that to manage a weight clinic one should have knowledge about nutrition, what consequences obesity leads to and also be able to assess different body condition scores. Veterinary nurses, or other personell at animal hospitals, have a lot of knowledge regarding weight loss in dogs and are therefore suitable to be responsible at a weight clinic. However, it is time consuming to manage a weight clinic and one should therefore find great interest in the subject. Lastly, good communication skills are needed in order to support and motivate the pet owners as most work with the weight loss is performed at home.

Main title:Metabola förändringar vid ökad fettvävnad och framgångsrik viktnedgång hos hund
Authors:Forsberg, Hanna-Cajsa and Olsson, Frida
Supervisor:Penell, Johanna
Examiner:Truelsen Lindåse, Sanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:metabolism, fettvävnad, insulinresistens, cancer, inflammation, högt blodtryck, övervikt, hund, viktmottagning, viktnedgång
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10552
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10552
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:26 Jun 2019 08:14
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics