Home About Browse Search
Svenska


Orosco Lindström, Vendela, 2019. Faktorer som påverkar stereotypier hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
154kB

Abstract

The horse is an herbivore herding animal, living in small family groups and spend most of the day searching for food. Modern horse-keeping can limit the possibilities for the horse to perform its natural behaviors, that can lead to a stereotypic behavior. With an increasing population of horse-owners, there is too little knowledge on management of horses. The aim of this study was to increase the understanding of how the stereotypic behavior originates and consequently how the horse-owner can adjust routines to affect the frequency to act in a preventive way. The study had two research issues: Which factors affect the young horse to commence a stereotype? How can horse-owners adapt the surrounding environment for a horse with a stereotypic behavior?

Studies showed that some horse breeds are more receptive for stereotypic behaviors than others. Thoroughbreds were the most affected breed followed by warmblood riding horses. This was suggested to do with the fact that these breeds are performance breeds. In one study on 292 horses that only were used for recreational riding there were 12.3% had one kind of stereotypic behavior. In most studies, the results were connected to natural behaviors and how the horses were affected by everyday management. with the frequency of oral stereotypes decreased by 0.94 times for every extra hour the horse spent per day foraging and eating grass at pasture. Another interesting factor was that thoroughbreds that were fed at more than three occasions per day with more than 6.8 kg daily ration roughage had less risk for stereotypes than horses that were feed fewer times with more concentrated feeding options. One study examined the heritability in crib-biting in Finn-horses and concluded that the heritability was 0.68. Two studies explored the effect of the weaning and showed that there was a higher risk for the foal to commence with a stereotypic behavior if it were stabled alone, instead of letting out on pasture together with other young horses. Another study showed that the frequency of weaving in the box decreased from 4.9% to 0.8% when the horse had a mirror in the box.

The study's conclusion was that the development of stereotypic behaviors in horses that are isolated socially, receive restricted amounts of roughage that does not meet their chewing needs and when the horse does not have access to outdoor living with free movement. Heredity and breed types can also be influencing factors. A horse that has a stereotype has in most cases begun the behavior before the age of seven. Greater risk of a stereotype when the foal is set up itself when weaning from her mother.

,

Hästen har varit ett gräsätande flockdjur i cirka 20 miljoner år och i det vilda tillbringar hästen större delen av dygnet åt födosök i små familjegrupper. En häst i det vilda äter cirka 70% av dygnet för att uppfylla sitt tuggbehov. Det har blivit allt mer vanligt att fodra hästar med koncentrerade fodersorter och därför minskas automatiskt utfodringen av grovfoder vilket kortar ner hästens tuggtid. Människan håller hästar på stall för att underlätta för sig själv. Stereotypiskt beteende är något som inte setts i det vilda utan det är något som utvecklats hos hästar i fångenskap. Ett stereotypiskt beteende, även kallad beteendestörning, är när hästen upprepande gånger utför ett onaturligt beteende för att mildra frustrationen som uppstår på grund av förhindring av hästens naturliga beteende. Det finns flera olika stereotypiska beteenden hos häst och det vanligaste är krubbitning, luftsugning, vävning och träbitning. Stereotypier hos hästar i fångenskap är vanligt. Trots det finns det för lite kunskap inom ämnet hos hästhållare. Studiens syfte är att öka förståelse för när stereotypier uppkommer och hur rutiner i hästhållningen påverkar frekvensen, så att hästhållaren kan verka förebyggande. Detta genom att svara på frågeställningarna: Vilka faktorer påverkar den unga hästen att påbörja en stereotypi? Hur kan hästhållaren anpassa miljön för en häst med en stereotypi?

Studier har visat att vissa raser verkar vara mer mottagliga för en stereotypi än andra. Engelskt fullblod var den ras som var mest drabbad följt av den varmblodiga ridhästen med förklaringen att det var raser som avlats för prestation. I en studie gjord på 292 hästar som enbart användes för hobbyridning var det 12,3% som hade någon form av stereotypi. I de flesta studier var resultaten kopplade till hästens naturliga behov och det gick att se hur hästar påverkades av vardagshanteringen. Hästar med orala stereotypier minskade 0,94 gånger för varje extra timme per dag som hästen fick spendera på bete med gräs. Sannolikheten för en oral stereotypi skulle därför minska till hälften om hästen fick gå ute tolv timmar per dag på gräs. Det framkom även att engelska fullblod som fodrades mer än tre gånger per dag med mer än 6,8 kilo hö löpte mindre risk till att ha en stereotypi till skillnad från hästar som utfodrades vid färre tillfällen med mer koncentrerat foder. Forskare studerade arvbarheten för krubbitning i rasen finska kallblod och fick då fram att arvbarheten låg på 0,68. Flera studier som avvänjning visade att fölet löpte större risk att påbörja en stereotypi om den stallades upp ensam vid avvänjningen, istället för att släppas på bete tillsammans med andra unghästar direkt. En annan studie visade att frekvensen av vävning minskade från 4,9% till 0,8% när hästar hade en spegel i boxen.

Studiens slutsats blev att utvecklandet av stereotypa beteenden ökar hos hästar som isoleras socialt, får en för liten mängd grovfoder som inte uppfyller deras tuggbehov samt när hästen inte får tillgång till utevistelse med fri rörelse. Det är större risk för en stereotypi att uppkomma om fölet stallas upp själv vid avvänjning från sin mamma. Ärftlighet och rastyper kan även vara en påverkande faktor. En häst som har någon form av stereotypi har i de flesta fall påbörjat beteendet innan sjuårsålder.

Main title:Faktorer som påverkar stereotypier hos häst
Authors:Orosco Lindström, Vendela
Supervisor:Morgan, Karin
Examiner:Viklund, Åsa
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K94
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:stereotypies, crib-biting, equine, genetic, heritability, box-walking, behavior
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10341
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10341
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:05 Apr 2019 11:29
Metadata Last Modified:29 May 2020 12:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics