Home About Browse Search
Svenska


Schedvin, Christer, 2019. Skogsmaskinförares upplevelser av hur arbetsgivare hanterat föräldraledighetsfrågan. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Inom skogsbruket och i yrkesgruppen maskinförare är uttaget av föräldraledighet lågt i jämförelse med många andra branscher. Något annat som präglar skogsbranschen är att den är starkt mansdominerad och att det råder en brist på skogsmaskinförare. Bristen befaras bli ännu större inom en tioårsperiod.

Många som lämnar maskinföraryrket gör detta i trettioårsåldern. Familjebildande kan antas ha skett då och studier har visat att en del av de som lämnar yrket gör det efter att de har varit missnöjda under en längre tid.

Rätten att få vara ledig från sitt förvärvsarbete för vara hemma och ta hand om sitt barn är reglerat i lag och omfattar alla arbetstagare i Sverige. Under perioder som föräldern är hemma från sitt arbete kan denna utnyttja föräldraförsäkringen och få ut föräldrapenning från Försäkringskassan istället för lön från arbetsgivaren. Ett syfte med föräldraförsäkringen, som är en del av den svenska familjepolitiken, är att uppnå ökad jämställdhet mellan kvinnor och män.

Tidigare studier har visat att föräldraledighetsuttaget är lågt bland män inom den privata sektorn och på mansdominerade arbetsplatser och att normer på arbetsplatserna kan påverka hur mycket som tas ut.

Den här kvalitativa intervjustudien, som är gjord av en skogsmästarstudent under det första halvåret 2019, syftar till att undersöka om skogsmaskinförare upplevt hinder på sina arbetsplatser när det gäller att ta ut föräldraledighet och om detta bidragit till att de bytt arbetsplats eller till och med yrke. Med maskinförarnas egna berättelser som underlag är ambitionen att reda ut vad som skulle kunna vara annorlunda för att yrket ska vara mer attraktivt för småbarnsföräldrar.

Resultatet visade att två av de åtta maskinförare som ingick i studien hade bytt arbetsplats på grund av dessa skäl, varav en av dem även lämnat yrket. Flera maskinförare ansåg att de ej hindrats från att vara lediga och de upplevde generellt en positiv attityd till att ta ut föräldraledighet på arbetsplatsen.

De förbättrande åtgärder för att göra yrket attraktivt som föreslås av maskinförarna rör sig mest om arbetstider i samband med skiftgång och reslängd till arbetet. Några maskinförare efterfrågar även en förändrad inställning vad det gäller attityder till könsroller i branschen.

,

The purpose of this study is to investigate how forest machine operators has experience of the employer’s treatment of the question of the parental leave. The study will also find out what they think could be different with an intention to keep the profession attractive for parents.

There is an unequal advantage of parental leave between men and women in Sweden in general and not an exception among the forest machine operators which even belong to a profession dominated by men. Previous investigations have pointed out that men who working for small firms spend shorter time for parental leave and unwritten rules can be of importance.

The study is based upon qualitative interviews with eight forest machine operators who has been home for parental leave recently. Two of the machine operators worked for big forest companies, six of them worked for small forest contractors. Seven of the machine operators are men and one of them a woman.

The interviews carried out with appointments in April and May 2019.

The conclusions of the study show that employers’ treatment of the question of the parental leave can be of importance in the choice of place of work but also that most of the machine operators have good experiences in the subject.

The improvements proposed by the machine operators would be about more comfortable working hours and distance to the place of work. A new attitude to participation for men in the homework demands and a better financial situation for the forest contractors should create environments where the employers can be at home with a clear conscience.

Main title:Skogsmaskinförares upplevelser av hur arbetsgivare hanterat föräldraledighetsfrågan
Authors:Schedvin, Christer
Supervisor:Stenhag, Staffan
Examiner:Sundstedt, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2019:30
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:skogsbruk, maskinförarbrist, jämställdhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15450
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15450
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:26 Mar 2020 09:41
Metadata Last Modified:27 Mar 2020 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics