Home About Browse Search
Svenska


Österberg, Agnes-Cecilia, 2019. En granskning av palmoljeindustrin och dess påverkan på orangutangen (Pongo spp.) och andra arter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
203kB

Abstract

För 10,000 år sedan var 45% av jordens landyta täckt av skog. I dag ligger siffran på 31%, vilket motsvarar fyra miljarder hektar. Klimat- och temperaturförändringar kan delvis förklara minskningen men även människan har haft en inverkan. Från 1700-talet fram till början av 1900-talet skövlades skog främst i Europa, Nordamerika och delar av Asien för att bereda mark åt expanderande jordbruk. Under mitten av 1900-talet avstannade dock skogsskövlingen nästan helt i de delarna av världen samtidigt som skövlingen av tropisk skog nådde sin spets under 1900-talets senare hälft. Tropisk skog är hem åt flest arter i hela världen och därför uppstår en konflikt mellan vilda djur och människan när tropisk skog skövlas för att bereda plats för oljepalmen som trivs i samma klimat.

I dag är palmoljan ledande inom den globala marknaden av vegetabiliska oljor och detta beror till stor del på yteffektiviteten hos oljepalmen. Den kan producera upp till fyra ton olja per hektar, vilket är upp till åtta gånger så mycket som sojabönan, från vilken den näst mest producerade vegetabiliska oljan utvinns. Palmolja används till matlagning i stora delar av världen och finns som ingrediens i allt från smink- och hygienprodukter till matprodukter. EU importerar även oljan för att producera biobränsle. I dag står Indonesien och Malaysia för 57% respektive 28% av all palmoljeproduktion.

Syftet med det här arbetet var att få en överblick av palmoljeindustrin i dessa två länder och dess konsekvenser för orangutanger och andra arter. Hur orangutanger påverkas av RSPO-certifierade och icke-certifierad palmolja undersöktes också. Resultatet visar att industrin har expanderat kraftigt de senaste årtiondena och har en stor påverkan på många djurarter på grund av de förändringar i djurens hemmiljö, så kallat ”habitat”, som industrin orsakar. Generellt tycks större arter såsom orangutanger, tigrar och elefanter vara känsliga för habitatstörningar medan mindre, mer anpassningsbara arter som exempelvis vildsvin och råttor frodas i oljepalmslandskap.

RSPO är en icke-vinstdrivande organisation som värnar om hållbarhet, rättvisa arbetsvillkor och hotade arter i form av en standard med obligatoriska kriterier för sina medlemmar. Dock finns det brister i organisationens effektivitet att implementera dessa och i praktiken är förlusten av orangutanger procentuellt lika stor i både certifierad som icke-certifierad
24
produktion. Trots detta visar RSPO upp stor transparens och de reviderade standarderna som kommer ut vart femte år visar på bättre förutsättningar för hotade arter och ekosystem. För att palmoljeproduktionen överlag ska utvecklas i en mer hållbar riktning är det nödvändigt att skydda, förbättra och sammankoppla de habitat och skogsfragment som finns kvar i dag, oavsett om det handlar om skog som redan delvis skövlats. Utöver detta behövs mer artspecifik forskning kring hur olika arter reagerar på habitatförändringar för att kunna utveckla effektiva och artanpassade bevarandeprojekt.

,

According to a recent UN summary from an upcoming report, one million species are threatened with extinction, many within decades. Terrestrial ecosystems are mostly affected by land-use changes and as the palm oil industry continues to spread throughout South Asia more intact ecosystems are lost in the tropics. 64 research papers and 11 reports were reviewed to find out to what extent the palm oil industry impacts orangutans and other species. Possible measures to mitigate the negative impacts of the industry and the effect of the Roundtable on Sustainable Palm Oil certification were also reviewed.

Results show that habitat loss caused by deforestation has had severe effects on all orangutan species and their viability. Certified areas did not significantly differ in relative orangutan loss compared to non-certified areas and many authors have identified several shortcomings in RSPO’s standards and the implementation of them. Overall, keystone species such as orangutans, elephants and tigers are negatively affected by the palm oil landscape while smaller opportunistic species (e.g. rats and boars) seem to thrive in it.

For the industry to develop more sustainable practices and support the conservation of threatened species it is essential to protect remaining habitat and increase the connectivity between habitat fragments. There are also knowledge gaps concerning species-specific responses to habitat changes which need to be filled in order to make conservation plans more effective.

Main title:En granskning av palmoljeindustrin och dess påverkan på orangutangen (Pongo spp.) och andra arter
Authors:Österberg, Agnes-Cecilia
Supervisor:Anderson, Claes
Examiner:Loberg, Jenny
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:EODKP Ethology and Animal Welfare Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:bevarande, biologisk mångfald, orangutang, palmolja, skogsskövling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10674
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10674
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2019 08:00
Metadata Last Modified:10 Jul 2019 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics