Home About Browse Search
Svenska


Jobusch, Michelle, 2019. Babesia divergens i Sverige : hanteringsstrategier och klimatpåverkan. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
334kB

Abstract

Babesia divergens är en protozo som sprids med fästingen Ixodes ricinus och orsakar sjukdomen babesios hos nötkreatur i Europa. Även fast de svenska nyheterna fylls med fästingrelaterade ämnen nämns babesios snarare sällan. Detta trots att babesios innebär stora ekonomiska förluster världen över för bönder som äger nötkreatur och trots att babesios kan leda till döden hos nötkreatur. I denna uppsats är kärnan att finna en fungerande strategi för att hindra fortsatt smittspridning av B. divergens i Sverige, då det inte verkar finnas en sådan lösning ännu. Olika metoder för att hindra de kliniska symptomen från att uppstå i ett område där smittan med B. divergens redan förekommer kommer också tas upp och diskuteras. Dessutom kommer ett delfokus vara på det högst aktuella ämnet klimatförändring där det kommer att diskuteras hur ett kommande varmare klimat kommer påverka vektorn I. ricinus och indirekt B. divergens i Sverige. I framtiden kommer denna strategi dessutom vara mer framgångsrik då en längre betesperiod förutspås med de kommande klimatförändringarna.

I denna kandidatuppsats kommer man fram till att den bästa strategin för att förhindra spridningen av B. divergens i Sverige är genom att hindra smittfria områden från att komma i kontakt med B. divergens. Detta kan göras förslagsvis med så kallade buffertzoner, som är en strategi som används och fungerar bra i södra USA, och med fästingmedlet Bayticol® vet till hjälp. Områden som redan är drabbade av B. divergens bör istället använda sig av långa betesperioder till sina nötkreatur, så att dessa hinner utveckla en immunitet mot B. divergens.

Ett varmare klimat kommer att påverka förekomsten av I. ricinus mestadels positivt, och därmed kommer även förekomsten av B. divergens förmodligen indirekt att öka. Särskilt de norra delarna av Sverige, som just nu är delvis helt fria från I. ricinus, kommer möta en introduktion av denna fästingart och se en ökad förekomst av denna. Detta samtidigt som det i de södra delarna av landet istället kan ske en minskning av I. ricinus, beroende på hur torrt det kommer bli, då torka rimligtvis borde påverka I. ricinus och B. divergens negativt. För att kunna dra mer konkreta och säkrare slutsatser behövs det mer forskning.

,

Babesia divergens is a protozoa that is transmitted by the tick Ixodes ricinus and causes the sickness babesiosis in cattle in Sweden. Even though the Swedish news often discusses problems with ticks and sicknesses caused by them, babesiosis is rarely mentioned. This, even though babesiosis results in large economic losses worldwide for farmers in the cattle industry and lead to the death of cattle. The aim of this essay is to find the best strategy used to prevent the spreading of B. divergens in Sweden, since there is currently no solution. Different methods used to prevent the clinical symptoms from occurring will also be mentioned and discussed. In addition, climate change and the impact of a warmer climate on B. divergens and its vector I. ricinus will be discussed. There will be discussed how a future warmer climate will affect the vector I. ricinus and in turn, the transmission of B. divergens.

The conclusion of this essay is that the best strategy to prevent the spread of B. divergens in Sweden is by using buffer zones which will prevent non-infected areas from becoming exposed to B. divergens. This is a strategy that is successfully used in southern USA at the border to Mexico. Areas already infected by B. divergens should instead use long grazing periods to keep the disease under control. Long grazing periods help the cattle develop an immunity towards the disease. In the future, this strategy will be beneficial since a longer grazing period is supported by a warmer climate.

A warmer climate will positively affect the prevalence of I. ricinus leading to an increase in its prevalence and spread in Sweden. This in turn will most likely lead to an increase in the prevalence of B. divergens. Northern Sweden, which is almost completely free from I. ricinus, will most likely experience an introduction of this tick and an increase in its prevalence. Meanwhile the southern parts of Sweden might see a decrease of B. divergens. This because a warmer climate also leads to a drier summer, which will affect the survival of the vector I. ricinus negatively. In order to draw more concrete conclusions, more research should be conducted on this topic.

Main title:Babesia divergens i Sverige
Subtitle:hanteringsstrategier och klimatpåverkan
Authors:Jobusch, Michelle
Supervisor:Sassner, Hanna
Examiner:Löfgren, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:fästing, Ixodes ricinus, nötkreatur, bovin, babesios
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10383
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10383
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of animals
Language:Swedish
Deposited On:06 May 2019 11:00
Metadata Last Modified:07 May 2019 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics