Home About Browse Search
Svenska


Sjöberg, Matilda, 2019. Nyttan av arbuskulär mykorrhiza i svensk vinodling. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
610kB

Abstract

Detta arbete undersöker vilken effekt arbuskulär mykorrhiza (AM) kan ha på odling av Vitis vinifera, med fokus på den svenska vinodlingen. En litteraturstudie har genomförts där olika vetenskapliga skriftliga källor och forskningsförsök har undersökts. Arbetet syftar till att besvara frågor kring hur AM kan påverka V.viniferas torkstress, näringsupptag och bekämpningsbehov, samt vilka faktorer som kan påverka förekomsten av arbuskulära mykorrhizasvampar (AMF) i markprofilen. Resultatet visar att symbiosen har visat sig ha positiv inverkan på V.viniferas tålighet mot torkstress genom att gynna en god vattenhushållning i värdväxten samt har en positiv inverkan på jordstrukturens vattenhållande porer. Näringsupptaget av främst fosfor och kväve förbättras samt ger värdväxten ett ökat försvar mot jordpatogener. Faktorer som kan påverka förekomsten av AMF i jorden negativt är till exempel intensiv jordbearbetning, riklig gödsling och användning av fungicider.

AMF är vanligt förekommande i den befintliga mikrofloran i marken, men data har inte hittats på hur förekomsten ser ut i de svenska jordarna. Genom artificiell inokulering finns möjligheten att tillföra AMF om det inte redan förekommer.

Detta arbete visar på flera olika positiva effekter AMF kan tillföra odling av V.vinifera. Samtidigt har undersökningen visat en brist på forskning av AMF i den svenska vinodlingen.

,

This paper investigates what effect arbuscular mycorrhiza (AM) may have on the cultivation of Vitis vinifera, focusing on the Swedish viticulture. A literature study has been conducted in which various scientific, written sources and research have been investigated. The aim of the paper is to investigate how AM can affect V.vinifera's drought stress, nutrient uptake and pest management, but also which factors that can affect the presence of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) in the soil. The results show that the symbiosis has a positive impact on V.vinifera's resistance to drought stress by promoting good water economy in the plant host growth and having a positive impact on the soil structure's water-holding pores. Nutrient uptake of primarily phosphorus and nitrogen are improved and the plant host improves defense against soil pathogens. Factors that can adversely affect the presence of AMF in the soil are, for example, intensive soil cultivation, abundant fertilization and the use of fungicides.

AMF is commonly found in the existing microflora in the soil, but data have not been found on the appearance in the Swedish soil. Through artificial inoculation there is the possibility of adding AMF if it does not already occur.

This paper shows several different positive effects AMF can add to the cultivation of V.vinifera. At the same time, the study has shown a lack of research on AMF in the Swedish vineyard.

Main title:Nyttan av arbuskulär mykorrhiza i svensk vinodling
Authors:Sjöberg, Matilda
Supervisor:Nordmark, Lotta and Caspersen, Siri
Examiner:Khalil, Sammar
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:vitis vinifera, arbuskulär mykorrhiza, AMF, AM, drought stress, MIR, ISR, phosphorus
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10436
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10436
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:13 May 2019 13:23
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics