Home About Browse Search
Svenska


Höök, Christian, 2019. A method of finding HCT roundwood corridors for reduction of GHG emissions and hauling costs in Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

In Sweden, 71.6 million tonnes(t) of forest biomass were during 2016 transported by truck, corresponding to approximately 15 % of all national goods truck transport. To reduce the environmental impact of forest product transports and meet Swedish climate goals, the use of 90-t high capacity transport (HCT) trucks on well-chosen routes has been identified as one potential measure to reduce im-pact.

The objective was to develop a method of finding the geographical occurrence of potential roundwood HCT corridors for 90-t trucks, as well as estimating their envi-ronmental and economic potentials in comparison to the conventional 74-t truck transport system for Swedish conditions. The study used data from actual round-wood transports during 2016 along with a digitalization of the Swedish road net-work (SNVDB) for corridor identification.

Results showed there were potential for 25 HCT corridors throughout Sweden to employ 20 90-t trucks to transport 2.5 Mt of roundwood, reducing up to 5500 t of CO2 and €3.1 M in fuel costs.

,

I Sverige transporterades 71,6 miljoner (M) ton (t) skogsråvara med lastbil under 2016, motsvarande omkring 15% av all nationell lastbilstransport. För att minska klimatpåverkan och nå de svenska klimatmålen har användningen av 90-t högka-pacitetstransporter (HCT) på utvalda vägar identifierats som potentiellt fördelaktig.

Syftet med studien var att utveckla en metod för identifiering av den geografiska förekomsten av potentiella HCT-korridorer för rundvirkestransport med 90-t lastbi-lar samt att uppskatta deras miljömässiga och ekonomiska potentialer jämfört med det konventionella 74-t lastbilstransportsystemet för svenska förhållanden. Studien använde data från faktiska rundvirkestransporter under 2016 tillsammans med den skogliga svenska vägdatabasen (SNVDB) för att identifiera korridorer.

Resultaten visade att det fanns potential att anlägga 25 HCT-korridorer med totalt 20 90-t lastbilar som kunde frakta 2,5 Mt rundvirke och därigenom spara 5500t CO2-utsläpp och €3,1 M i bränslekostnader.

Main title:A method of finding HCT roundwood corridors for reduction of GHG emissions and hauling costs in Sweden
Authors:Höök, Christian
Supervisor:Bergström, Dan and Asmoarp, Victor and Edlund, Björn
Examiner:Athanassiadis, Dimitris
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2019:9
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:High Capacity Transport, corridors
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500449
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500449
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Forest injuries and protection
Energy resources management
Language:English
Deposited On:10 Feb 2020 11:54
Metadata Last Modified:18 Aug 2022 11:25

Repository Staff Only: item control page