Home About Browse Search
Svenska


Sulander, Sanna, 2019. Att arbeta utanför strukturerna : en studie om de fem icke-prioriterade leaderområdena under programperioden 2014-2020. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
985kB

Abstract

Fem Leaderområden fick inte något startbesked under Landsbygdsprogrammet 2014–2020 och därmed ingen budget att bedriva landsbygdsutveckling med under programperioden. Examensarbetet syftar till att undersöka vad som har hänt i dessa Leaderområden fyra år in i programperioden. Detta har gjorts genom en kvalitativ intervjustudie med representanter från de fem Leaderområdena samt en litteraturgenomgång av litteratur som rör landsbygdspolitikens utveckling. Det empiriska materialet har sedan analyserats med hjälp av begreppen governance och handlingsutrymme.

Utvecklingen av landsbygden har kommit att bli en politiserad sfär och det har visat sig vara svårt för ett Leaderområde att stå utanför strukturerna för de politiska programmen. I ett försök att ändra den förvaltande myndighetens beslut valde de fem områdena att gå ihop till en gemensam aktör för att öka sitt handlingsutrymme. Resultatet av den handlingen kom inte att ändra de rådande förutsättningarna men det kom att skapa en framtida diskussion om Leader i nästa programperiod. Områdena fick istället söka källor till finansiering i de egna områdena, med varierande resultat. Vissa områden lyckades få till en kommunal medfinansiering och vissa lyckades söka andra stöd från Länsstyrelsen, Regionen och Tillväxtverket. Det finns också de Leaderområden som under denna programperiod inte kunnat bedriva någon verksamhet. Gemensamt för samtliga områden är att finansiella resurser är av väsentlig betydelse för att ett område ska kunna fortsätta bedriva verksamhet.

Risken med att ett område hamnar utanför strukturerna för det politiska programmet är att de nätverk och samarbeten som byggts upp går förlorade. Detta kan medföra problem inför en kommande programperiod då dessa samarbeten ska knytas ihop igen. Det finns också en risk med att utvecklingen av landsbygden återgår till en mer myndighetsstyrd verksamhet och att governance återgår till government då Leader försvinner som en utvecklingsaktör på landsbygde

,

During the rural development program of 2014-2020 there were five Leader areas that was not granted any support and therefore without a budget to conduct their plans for rural development. This paper aims to investigate what has happened to these non-prioritized Leader areas after four years during this program period. This is a qualitative semi structured interview research with representatives from these five Leader areas and a literature review regarding the development of rural politics. The results have been analysed using the terms governance and agency.

Rural development has become a political sphere and it is hard for these areas to be left outside the structures of the political programs. In an attempt to change the decisions of the administrative authority, the five non-prioritized Leader areas joined to increase their agency. The results from this action did not change the decisions from the authority, but it did create a discussion of Leader areas for the next rural development program. The Leader areas had to start searching for funding in their own area with varying results. Some of the areas managed to get financial funding from their municipalities, some managed to get funding from the County Administrative Board, The Swedish Agency for Economic and Regional Growth and the region. Some of the areas hasn’t been able to conduct their operations. Common for all these areas is the utmost importance of financial funding to be able to continue to operate.

One great risk when a Leader area ends up outside the structures of the political program is that cooperation and networks since years cannot be upheld. This might cause problems for a future rural development program when these cooperation’s must be built up again. There might also be a risk that rural development returns to be more regulated by the authorities and governance becomes government when Leader disappears as a rural development actor.

Main title:Att arbeta utanför strukturerna
Subtitle:en studie om de fem icke-prioriterade leaderområdena under programperioden 2014-2020
Authors:Sulander, Sanna
Supervisor:Gunnarsdotter, Yvonne
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Lokalt ledd utveckling, Leadermetoden, icke-prioriterade Leaderområden, handlingsutrymme, strukturer, governance
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10247
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10247
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:08 Mar 2019 11:29
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics