Home About Browse Search
Svenska


Rylander, Tilde, 2019. Beteende och hägnutnyttjande hos två amurtigrar (Panthera tigris altaica) på Borås djurpark : hur stor är besökarnas påverkan?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
689kB

Abstract

Amurtigern (Panthera tigris altaica) är starkt hotad på grund av mänsklig utbredning och tjuvjakt. För att bevara amurtigern och andra hotade arter pågår avelsprogram i djurparker där arterna samtidigt hålls i utbildnings- och forskningssyfte. Då djurparker inte har möjlighet att erbjuda sina djur en fullt naturlig miljö så upplever arterna ofta stress och förändrar sitt beteende för att bättre hantera sin situation. I vissa fall kan detta leda till ett utvecklande av stereotypa beteenden - ett repetitivt beteende som inte har någon tydlig funktion. Hos tigrar i fångenskap är den främsta stereotypin att vandra fram och tillbaka på samma sträcka om och om igen utan avbrott - något som kallas för stereotypt vandrande. Att ett djur utför en stereotypi behöver inte betyda att det i dagsläget upplever en försämrad välfärd, utan kan vara ett beteende som blivit kvar sedan tidigare livserfarenheter. Dock går det att minska frekvensen av stereotypa beteenden med en förbättrad djurhållning och en ökad djurvälfärd.

På Borås djurpark hålls två amurtigrar, Era (hane) och Nastasja (hona). För att utvärdera dessa två individers välfärd och för att se hur de utnyttjar olika delar av sitt nuvarande hägn så utfördes en observationsstudie under totalt 10 dagar. Under första halvan av studien (observationsdag 1-5) var djurparken stängd för besökare, och under den andra (observationsdag 6-10) var den öppen. På så vis kunde förändringar i beteende och utnyttjande av hägn undersökas beroende på om besökare var närvarande eller inte.

Studiens resultat visade att det fanns stora skillnader i hur de två tigrarna utnyttjade sitt hägn under de olika delarna av studien. Den främre delen av hägnet användes mer under studiens första halva (utan besökare) och den bakre delen användes oftare under andra halvan (med besökare). Vad gäller beteenden så utförde båda tigrarna fler inaktiva beteenden under dagar med besökare än vad de gjort under dagar utan besökare. På grund av att studien pågick under en begränsad och kort tid så kunde inga tydliga skillnader i stereotypa beteenden ses.

Resultaten är av intresse då djurparksbesökare setts uppskatta aktiva djur men ogilla att se utförande av stereotypa beteenden hos dessa. Med hjälp av studier likt den utförda kan alltså beteenden hos tigrar utvärderas och miljön de hålls i förbättras vilket skulle gynna såväl djur som djurpark då besökarnas upplevelse av parken blir bättre om djuren utför naturliga beteenden som tyder på en god djurvälfärd. Dessutom blir hållandet av djur i djurpark mer etiskt försvarbart och hållbart om djuren hålls på ett vis som ger dem möjlighet att utföra artspecifika beteenden vilka är avgörande för att en framtida återintroduktion till en vild miljö ska vara möjlig att utföra.

,

In order to sustainably conserve species in zoos, every animals’ species specific behaviours and needs should be met by enclosure design and husbandry routines. If not, zoo animals might experience an impaired welfare and exhibit abnormal and stress related behaviours. The aim of this study was to determine how two Amur tigers’ (Panthera tigris altaica) behaviour (activity, inactivity and stress related behaviours) and usage of the enclosure changed depending on if the zoo was open for visitors or not. Data was collected using the software ZooMonitor. The results showed that both tigers performed more inactive behaviours during days when the zoo was open compared to when it was closed. They also used other parts of the enclosure more frequently when visitors were around, such as the roof of their shelter and the areas closest to the wall at the back of the enclosure. This compared to the area between the two moats at the front wall of the enclosure when the zoo was closed. Regarding the stress related and active behaviours, no general conclusion could be drawn from the collected data. However, there is a great need for more research in the field of ethology and animal welfare in zoos, and by using this project as a pilot study, a better understanding of how to best house the two tigers at Borås zoo might be achieved. This in turn might lead to a more effective and ethically justifiable conservation of threatened species in zoos.

Main title:Beteende och hägnutnyttjande hos två amurtigrar (Panthera tigris altaica) på Borås djurpark
Subtitle:hur stor är besökarnas påverkan?
Authors:Rylander, Tilde
Supervisor:Lundin, Lisa
Examiner:Anderson, Claes
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:tiger, Panthera tigris altaica, hägnutnyttjande, beteende, stereotypt vandrande, aktivitet, stress, djurvälfärd, djurpark
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10666
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10666
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:08 Jul 2019 10:57
Metadata Last Modified:09 Jul 2019 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics