Home About Browse Search
Svenska


Pettersson, Adam and Persson, Leon, 2019. Kartläggning och analys av ett sågverksbolag : rotlagerstrategi ur ett Lean Production perspektiv. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
518kB

Abstract

I dagens moderna skogsbruk lagras råvaran så nära inpå industrin som möjligt i ett stående och växande lager, rotlager. Rotlagring medför att råvaran inte tappar kvalitet och även kapitalbindningen minskar. Det finns dock inget definitivt svar på vilken rotlagernivå som ett Sågverksbolag ska ha men klart är att det finns för- och nackdelar med både för stort och för litet rotlager.

Studiens syfte var att identifiera möjliga förbättringar av processer som berör rotlagerhantering ur ett Lean Production (LP) perspektiv för ett Sågverksbolag i norra Sverige. LP innebär att fokus ligger på flödeseffektivitet och att maximera kundvärde. Kunderna i detta fall är både interna och externa, dels industrins timmerleverans dels utförande av tjänst hos markägarna.

Studien har som metod dels använt sig av semistrukturerade intervjuer med sågverkspersonal, dels analyser av sågverkets historiska data på köp-, produktionstakt och rotlagernivåer har använts.

Resultatet visar att det finns processer i arbetet som är onödiga ur ett LP perspektiv dessa orsakas delvis av felaktig information i rotlagerdata. Analyser visar även på att storleken och fördelningen av rotlagret inte är optimal för någon av kunderna samt att ledtiderna från kontraktering till slutavverkning är långa, upp till 55 veckor i medeltal. Långa ledtider kan orsaka ett antal negativa konsekvenser som exempelvis: ökad arbetsbörda för virkesköpare och tvingande avverkningar. För att skapa ett effektivt rotlager ur ett LP perspektiv bör sågverket fokusera på att öka precisionen i rotlagerdata samt se till att fördelningen är rätt vid rätt tidpunkt. Utöver detta bör man även se till att köptakt och produktionstakt följer varandra för att rotlagret inte ska öka onödigt mycket, vilket leder till minskat kundvärde.

,

In today´s modern forestry the raw material is stored as close as possible before the industries in a standing and growing storage, a stand bank. Stand bank storage causes no loss of quality in the raw material and amount of fixed capital is decreased. There is no definite answer to which size of a stand bank a sawmill company should have but what is known is that there are both pros and cons with big and small stand banks.

The purpose of this study was to identify possible improvements of processes connected with stand bank management from a Lean Production (LP) perspective at a Sawmill company in northern Sweden. LP entails that the focus should be on flow efficiency and maximizing customer value. The customer in this case is both internal and external, partly the industries timber delivery and partly the execution of services for land owners.

The study has as method partly used semi structured interviews with the Sawmill company’s staff, and partly analysis of data concerning purchase-, production pace and stand bank levels has been used.

The result shows that there are processes during work that are unnecessary and is partly caused by inaccurate information in stand bank data. Analysis also shows that the size and distribution of the stand bank is not optimal for the customers and lead time from contract to harvesting is long, up to 55 weeks in average. Long lead times can cause a series of negative consequences such as: increased workload for wood purchasers and forced harvest. To create an efficient stand bank from a LP perspective the Sawmill company should focus on increasing accuracy in stand bank data and make sure the distribution of stands is correct at different periods in time. Beyond this they need to make sure that the purchase- and production pace follows each other to avoid unnecessary increase in the stand bank which causes decreased customer value.

Main title:Kartläggning och analys av ett sågverksbolag
Subtitle:rotlagerstrategi ur ett Lean Production perspektiv
Authors:Pettersson, Adam and Persson, Leon
Supervisor:Bergström, Dan
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2019:21
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:traktbank, kundvärde, processkartläggning, virkesköp, flödeseffektivitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10718
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10718
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:11 Jul 2019 11:08
Metadata Last Modified:12 Jul 2019 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics