Home About Browse Search
Svenska


Kuylenstierna, Ebba and Andrén, Karin, 2019. Mellanaktörens roll för en levande landsbygd : en fallstudie av Gården Direkt. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
881kB

Abstract

Små och medelstora svenska livsmedelsproducenter har svårt att nå ut till marknaden med sina produkter. I Sverige konkurrerar livsmedelsproducenter med livsmedelsprodukter från hela världen. Konkurrens och konsumenters val av livsmedel har skapat svårigheter med överlevnad för företag på landsbygden. En förutsättning för företag att nå ut med sina produkter på marknaden är genom säljkanaler och marknadsföringsstrategier. Mellanhanden är en aktör som länkar samman producenter med marknad för att nå ut till konsumenter. Syftet med denna uppsats är att undersöka mellanhandens roll att skapa relationer mellan marknad samt små och medelstora livsmedelsproducenter på landsbygden. Denna studie fokuserar genom en fallstudie på Gården Direkt som är en mellanhand för svenska livsmedelsprodukter.

Gården Direkt har sin verksamhet i Årsta utanför Stockholm. Genom sin affärsmodell förmedlar och säljer Gården Direkt svenska livsmedelsprodukter till dagligvaruhandel och restauranger runt om i Sverige, framförallt i Stockholmsområdet. Genom fallstudien på Gården Direkt analyseras samlad empiri tillsammans med de valda teorierna intermediary och relationsmarknadsföring samt med begreppet en levande landsbygd. Mellanhanden Gården Direkt skapar relationer till producenter och kunder genom fokus på kontaktnätverk och marknadsföring. Genom att skapa en länk mellan producenter och kunder kan positiva effekter skapas för Sveriges lantbruksföretag och för en levande landsbygd.

,

Small- and medium-sized Swedish food producers find it difficult to reach the market with their products. In Sweden, food producers compete with producers from all over the world. The competition and consumer behavior is making it difficult for the rural companies to survive. A prerequisite for companies to reach out with their products on the market is through different sales channels and marketing strategies. An intermediary is an actor that links producers together with the market and its consumers. The purpose of this essay is to examine the role of the intermediary in creating relations between the market and small- and medium-sized food producers in rural areas. This study focuses on a case study at Gården Direkt, which is an intermediary for Swedish food products.

Gården Direkt has its operations in Årsta, Stockholm. Through its business model, Gården Direkt sells Swedish food products to grocery stores and restaurants around Sweden. Through the case study on Gården Direkt, empirical data is collected and later on analyzed together with the selected theories intermediary and relationship marketing and with the concept of a flourishing countryside. The intermediary Gården Direct creates relationships with both producers and customers by putting their focus on networking and marketing. A link between producers and customers can generate positive effects for Sweden's agricultural companies and for a flourishing countryside.

Main title:Mellanaktörens roll för en levande landsbygd
Subtitle:en fallstudie av Gården Direkt
Authors:Kuylenstierna, Ebba and Andrén, Karin
Supervisor:Langendahl, Per-Anders
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1260
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:intermediary, intermediär aktör, mellanhand, marketing, marknadsföring, ,, livsmedel, svenska livsmedel, levande landsbygd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10939
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10939
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2019 11:38
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics