Home About Browse Search
Svenska


Ring, Jannike, 2019. Den hanliga utterns reproduktion i Sverige (Lutra lutra). Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Den Europeiska utterns (Lutra lutra) reproduktion, i synnerhet den hanliga, har trots sin historia
av troligtvis miljögiftsorsakade reproduktionsstörningar inte blivit grundligt studerad. I norra
Sverige har en säsongsvarierad reproduktion men med en fysiologisk möjlighet att reproducera
sig året runt som ytterligare riskreduktion observerats hos honorna. Studier av populationer i
andra länder har visat att andelen honor som reproducerar sig en viss säsong varierar mellan
olika habitat och populationer. De få studier som tidigare genomförts på hanar har visat på en
spermieproduktion året runt. I detta arbete granskades koncentrationen av spermier över året
för att undersöka om den hanliga uttern visar tecken på säsongsvarierad reproduktion.
Genom att homogenisera testikelvävnad från 41 st uttrar så analyserades koncentrationen av
spermier. Metoden är sedan tidigare beprövad av Persson & Stålheim (2018) och utvecklades
här genom att tillsätta formolsaline vid spädning, vilket möjliggjorde förvaring för senare
analys. Antalet spermier per gram testikelvävnad varierade, men det fanns inget samband och
kan inte förklaras med någon av följande variabler: säsong, kroppskonditionsindex (BCI),
testikelvikt eller baculumlängd (som åldersindikator). Om variationen i spermiekoncentration
är en normal individuell variation, eller om orsakande faktor går att finna post morten t.ex.
vävnadshantering, preparering, spädningens förvaringsegenskaper, eller om det är en följd av
yttre faktorer in vivo, t.ex. hormonstörande ämnen som miljögifter eller läkemedelsrester, vore
intressant och av betydande vikt att studera i framtiden.

,

Although the reproduction of the European otter (Lutra lutra) has been suspected to be affected
by environmental pollutants, studies of the male reproduction of the European otter are sparse.
Amongst the female otters from northern Sweden, a seasonal reproduction but with a
physiological possibility to reproduce year-round has been observed. Studies of populations in
other countries have shown that the proportion of female seasonal breeders differs between
habitats and populations. The scarce number of studies of male otter reproduction have
indicated a year-round sperm production. The aim of this thesis is to investigate if the male
otter has a seasonal reproduction pattern in Sweden as this has previously not been studied.
In this study the sperm concentration in 41 otters was analysed through homogenization of
testicular tissue. The method, previously tested by Persson & Stålheim (2018) was developed
further by using formolsaline for dilution, making storage for later analysis possible. The
number of sperm per gram of testicular tissues varied but could not be explained by any of the
following variables: season, body condition index (BCI), testicle weight or length of baculum
(as an age indicator). Whether the variation of sperm concentration is a normal individual
variation, or if the cause is post mortem factors such as tissue handling, preparation, storage
abilities of the dilution or if it is a consequence of external factors in vivo, such as endocrine
disrupting chemicals, would be of great interest and of considerable importance for future
studies.

Main title:Den hanliga utterns reproduktion i Sverige (Lutra lutra)
Authors:Ring, Jannike
Supervisor:Persson, Sara
Examiner:Magnusson, Ulf
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:europeisk utter, Lutra lutra, reproduktion, hanlig, säsong
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15375
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15375
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:25 Feb 2020 12:45
Metadata Last Modified:26 Feb 2020 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics